Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Tiedekuntien dekaanien nimeäminen

18.12.2009

Rehtorin päätös 18.12.2009

Asia: Tiedekuntien dekaanien nimeäminen

Siirryttäessä uuden yliopistolain mukaiseen toimintarakenteeseen, tulee tiedekuntien dekaanit nimetä 1.1.2010 alkavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.

Yliopiston hallintojohtosäännön 23 §:n mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekunta-neuvoston toimikaudeksi tiedekuntaa kuultuaan.

Kasvatustieteiden tiedekunta on kokouksessaan 15.12.2009 päättänyt yksimielisesti esittää rehtorille, että kasvatustieteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2010-31.12.2011 nimettäisiin professori Kyösti Kurtakko.

Oikeustieteiden tiedekunta on kokouksessaan 16.12.2009 päättänyt yksimielisesti esit-tää rehtorille, että oikeustieteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2010-31.12.2011 nimettäisiin professori Matti Niemivuo.

Taiteiden tiedekunta on kokouksessaan 17.12.2009 päättänyt yksimielisesti esittää rehtorille, että taiteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2010-31.12.2011 nimettäi-siin professori Timo Jokela.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on kokouksessaan 17.12.2009 päättänyt yksimielisesti esittää rehtorille, että yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.1.2010-31.12.2011 nimettäisiin professori Juha Perttula.

Kaikki nimitettäväksi esitetyt dekaanit ovat olleet tiedekuntiensa dekaaneja myös 31.12.2009 päättyvällä dekaanikaudella.

Esitys 
Päätettäneen nimetä tiedekuntien esitysten mukaisesti toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2011 kasvatustieteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Kyösti Kurtakko, oikeustieteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Matti Niemivuo, taiteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Timo Jokela ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Juha Perttula sekä maksaa heille tehtävän hoitamisesta yliopiston kulloinkin määrittelemä hallintotehtäväpalkkio.

Päätös
Esityksen mukaan

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Yhteisöjohtaja Markus Aarto

---------------