Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Tiedekuntien dekaanien nimeäminen

19.12.2019

Tiedekuntien dekaanien toimikausi päättyy 31.12.2019, mistä syystä dekaanit tulee nimetä ajalle 1.1.2020-31.12.2023.

Yliopiston hallintojohtosäännön 23 §:n mukaan dekaanin toimikausi on neljä vuotta eli 1.1.2020-31.12.2023.

Tiedekunnan dekaani on osa koko yliopiston johtamisjärjestelmää. Dekaani johtaa ja valvoo erityisesti tiedekunnan toimintaa ja päättää niistä tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole määrätty tiedekuntaneuvoston tai muun toimielimen päätettäviksi. Dekaani vastaa rehtorille tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä Lapin korkeakoulukonsernin strategian toteuttamisesta tiedekuntatasolla.

Dekaanin tehtävän hoitamiseen varataan nimitettävän henkilön osalta puolet kokonaistyöajasta. Puolet kokonaistyöajasta taas on käytettävissä dekaanin valinnan mukaan opetus ja/tai tutkimustoimintaan tiedekunnassa. Dekaanin tehtävään kuuluu myös velvollisuus osallistua johtamiskoulutukseen.

Dekaanin tehtävästä maksetaan henkilön nykyisen tehtäväkohtaisen palkan lisäksi yliopiston kulloinkin määrittelemä hallintotehtäväpalkkio.

Hallintojohtosäännön 11 ja 23 §:ien mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan. Tiedekuntaneuvostot ovat esittäneet rehtorille, että dekaaneiksi nimettäisiin professori Tuija Turunen (KTK), professori Soili Nysten-Haarala (OTK), professori Merja Laitinen (YTK) ja professori Satu Miettinen (TTK).

Esitys
Päätettäneen nimetä kasvatustieteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Tuija Turunen, oikeustieteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Soili Nysten-Haarala, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Merja Laitinen ja taiteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Satu Miettinen ajalle 1.1.2020-31.12.2023 sekä maksaa heille tehtävän hoitamisesta yliopiston kulloinkin määrittelemä hallintotehtäväpalkkio.

Päätös
Esityksen mukaan

Rehtori Antti Syväjärvi

Hallintojohtaja Markus Aarto