Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä
 

Tietosuojakoulutus Lapin yliopistossa

1.3.2018

Rehtorin päätös 1.3.2018

Asia: Tietosuojakoulutus Lapin yliopistossa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, "GDPR") on tullut voimaan 25.5.2016 ja sen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Asetus edellyttää muutoksia mm. korkeakoulujen henkilötietojen käsittelyyn ja valvontaan. Tarvittavat ja osoitettavissa olevat toimenpiteet tulee olla valmiina 25.5.2018. Organisaatioiden tulee kyetä osoittamaan, että lakia noudatetaan ja rikkomuksista voi seurata merkittäviä taloudellisia sanktioita sekä vahinkoa kärsineille mahdollisia korvauksia.

Lapin yliopistossa EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa varten on asetettu rehtorin päätöksellä 1.4.2017 työryhmä, jonka tehtävänä on mm. implementoida toimeenpanoa ja kouluttaa henkilökunta ymmärtämään tietosuoja-asetuksen vaatimukset operatiivisen toiminnan osalta. Työryhmän suosituksesta Lapin yliopiston tietosuojakoulutus toteutetaan Granite oy:n verkkokoulutuksena.

Henkilöstön tietosuojakoulutus on tärkeä osa tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin vastaamisessa ja siksi ohjeistetaan, että henkilöstö suorittaa koulutuksen 13.4.2018 mennessä. EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanon työryhmä seuraa koulutuksen suoritusta yksiköittäin.

Esitys:
Päätettäneen toteuttaa tietosuojakoulutus ja sen seuranta työryhmän esityksen mukaan

Päätös:
Esityksen mukaan.

Rehtori Mauri Ylä-Kotola

Hallintojohtaja Markus Aarto