Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Tutkimuksen kehittämistyöryhmän kokoonpano kaudella 1.1.2020-31.12.2021

4.2.2020

Rehtorin päätös 4.2.2020
Asia: Tutkimuksen kehittämistyöryhmän kokoonpano kaudella 1.1.2020-31.12.2021

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Se on kahden korkeakoulun yhteisö, joka profiloituu arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimukseen sekä arktiseen olosuhdeosaamiseen. Konsernin erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun, sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

Lapin yliopisto, osana korkeakoulukonsernia, toimeenpanee konsernin strategiaa muun muassa toteuttamalla kärkiohjelmia.

Tutkimuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on tiedekuntien ja yksiköiden tutkimukseen kytkeminen osaksi yliopiston strategista toimintaa ja sitä tukevia prosesseja. Työryhmän vastuualueelle kuuluvat yliopiston tiede- ja tutkimuspolitiikka sekä sitä toteuttavat tutkimusstrategiset toimenpiteet. Työryhmä toimii yliopiston strategista profiilia tukevan tutkijakoulun ohjausryhmänä. Sen tehtäviin kuuluu myös vastuullisen avoimen tieteen politiikan toteutumisen ja tutkimuseettisten asioiden seuraaminen yliopistossa. Lisäksi työryhmä voi ottaa käsiteltäväkseen tärkeäksi katsomiaan ajankohtaisia asioita.

Tutkimuksen kehittämistyöryhmä kokoontuu tutkimusvararehtorin johdolla.

Esitys: Päätettäneen nimetä Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmä liitteen 1 mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

Rehtori Antti Syväjärvi
Hallintojohtaja Markus Aarto

LIITE 1: 
Lapin yliopiston tutkimuksen kehittämistyöryhmän kokoonpano kaudella 2020-2021

Tutkimusvararehtori Osmo Rätti, pj. (varalla koulutusvararehtori Satu Uusiautti) Tutkimusvaradekaani Heli Ruokamo, KTK
Tutkimusvaradekaani Rosa Ballardini, OTK Tutkimusvaradekaani Jonna Häkkilä, TTK Tutkimusvaradekaani Petri Koikkalainen, YTK Johtaja Timo Koivurova, AK
Johtaja Antti Honkanen, MTI
Tutkijakoulun edustaja/t [nimitetään erikseen]
Tutkimuspalvelujohtaja Satu Pesola (Tutkimuksen tukipalvelut)
TKl-kehittämispäällikkö Riitta Alajärvi-Kauppi (Lapin AMK)
Väitöskirjatutkijoiden edustaja Mira Alhonsuo

Kehittämistyöryhmä täydentää kokoonpanonsa tutkijakoulun osalta sen uudistamistyön valmistuessa. Työryhmää täydennetään tarvittaessa asiantuntijajäsenillä.