Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Tutkimusmenetelmien digitaalisen verkkokurssikokonaisuuden suunnittelu- ja toteutustyöryhmän asettaminen

12.1.2021

Rehtorin päätös 12.1.2021

Tutkimusmenetelmien digitaalisen verkkokurssikokonaisuuden suunnittelu- ja toteutustyöryhmän asettaminen

Professori Suvi Ronkaisen johdolla on valmisteltu Lapin yliopiston yhteisen menetelmäopetuksen kehittämissuunnitelmaa. Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa tiedekuntia, Master School Ulapland -maisterikoulua sekä tutkijakoulua palveleva, joustava verkkokurssikokonaisuus. Suunnitelman toimeenpano edellyttää laaja-alaisen suunnittelu- ja toteutustyöryhmän asettamista.

Suunnittelu- ja toteutustyöryhmän tehtävä ja tavoitteet, organisoitumisesitys sekä budjettiesitys oheistetussa liitteessä.

Esitys:
Päätettäneen asettaa
Tutkimusmenetelmien digitaalisen verkkokurssikokonaisuuden suunnittelu- ja toteutustyöryhmä liitteen mukaisesti.

Päätös:             
Esityksen mukaan.

Antti Syväjärvi
rehtori


LIITE: 

Lapin yliopiston tutkimusmenetelmien digitaalisen verkkokurssikokonaisuuden suunnittelu- ja toteutustyöryhmä

Tehtävä ja tavoite: Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sisällöllisesti Lapin yliopiston tiedekuntien, Master School ULapland -maisterikoulun ja tutkijakoulun tarpeisiin suunnattu tutkimusmenetelmien ja tieteellisen tutkimuksen digitaalisesti toteutettu, joustavasti käytettävä verkkokurssikokonaisuus. Tavoitteena on luoda verkkoluentopaketti, joka on käytössä ainakin seuraavat 5 vuotta. Työryhmä koostuu tutkijoista, jotka edustavat erilaista menetelmällistä osaamista ja kattavasti yliopiston tieteenaloja. Mukana on myös tutkijakoulun edustus.

Työryhmän vetäjä ja puheenjohtaja: Prof. Suvi Ronkainen 
Sihteeri: suunnittelija Sina Björkman

YTK:
Teemu Loikkanen
Mika Luoma-aho
Anna Nikupeteri

KTK
Tanja Äärelä
Ari Kunnari
Outi Kyrö-Ämmälä

TTK
Mari Mäkiranta
Essi Kuure (digitaalinen palvelumuotoilu)

OTK
Tomi Tuominen
Kaisa-Maria Kimmel

Tutkijakoulu
Temaattisen tohtoriohjelman johtoryhmän pj. Juha Himanka

Työskentelyaika: Verkko-opetuskokonaisuus on valmis 31.5.2021 mennessä. Kokonaisuus on valmis hyödynnettäväksi syyslukukaudesta 2021 lähtien.

-------------------