Uuden tutkimuksen keskiössä alkuperäiskansojen sisäisten vähemmistöryhmien moniperustainen syrjintä

21.4.2017

– erityisfokuksessa saamelaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä saamelaiset vammaiset henkilöt

Lapin yliopistossa on käynnistynyt Suomen ulkoministeriön rahoittama tutkimushanke, jossa tutkitaan arktisen alueen alkuperäiskansojen sisäisten vähemmistöryhmien perus- ja ihmisoikeustilannetta ja näihin ryhmiin kohdistuvaa moniperustaista syrjintää. Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa toteutettava tutkimus keskittyy erityisesti saamelaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä saamelaisten vammaisten henkilöiden asemaan Suomessa.

Lähtökohtaisesti vähemmistöillä on vaikea saavuttaa tasavertaista asemaa ja oikeuksia valtaväestön paineessa, mutta erityisen vaikea tilanne voi olla vähemmistön sisäisille vähemmistöryhmille. Lisäksi marginaaliset ryhmät saavat usein heikosti äänensä kuuluviin yhteiskunnassa ja ryhmistä ei välttämättä ole riittävästi tietoa viranomais- ja päätöksentekotasolla. Tässä tutkimusprojektissa marginaaliset ryhmät nähdään tärkeinä tiedon tuottajina, mikä vahvistaa heidän aktiivista toimijuutta heitä koskevissa asioissa.

Hankkeessa laaditaan suosituksia tukemaan valtion ihmisoikeusperustaisen kehityspolitiikan eteenpäin viemistä arktisilla alueilla. Lisäksi pyritään löytämään konkreettisia keinoja, joilla moniperustaista syrjintää voitaisiin ehkäistä ja poistaa ja tukea syrjinnästä kärsineitä henkilöitä. Projektissa halutaan löytää keinoja myös marginaaliryhmien toimijuuden vahvistamiseksi, ettei heitä nähtäisi vain suojeltavina haavoittuvaisina ryhminä, jotka kohtaavat moniperusteista syrjintää, vaan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita ja monimuotoisuutta ja moniäänisyyttä rikastuttavina toimijoina.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii OTT, vanhempi tutkija Leena Heinämäki ja tutkijana YTM Laura Olsén. Tutkimuksessa yhdistyvät politiikka- ja oikeustieteellinen asiantuntijuus, ja se on lähtökohdiltaan ihmisoikeusperustainen tutkimus, jossa käytetään osallistuttavia menetelmiä kuten ryhmien edustajista koostuvia työryhmätapaamisia sekä haastatteluja.

Tutkimuksen pohjalta laadittavan loppuselvityksen julkaisuseminaari toimii myös perus- ja ihmisoikeuskoulutusseminaarina, jossa tuodaan tietoa virkamies- ja päätöksentekotasolle näiden kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien tilanteesta. Hanke päättyy syyskuussa 2017.

Vähemmistöryhmien edustajat tervetulleita työryhmätapaamisiin Inariin 3. ja 11. toukokuuta

Hankkeen ensimmäiset työryhmätapaamiset järjestetään Inarissa Sajoksen kokoustila Sistissä toukokuussa. Tapaaminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin itsensä identifioiville saamelaisille järjestään keskiviikkona 3.5.2017 klo 17–20 ja vammaiseksi henkilöksi itsensä identifioiville saamelaisille torstaina 11.5.2017 klo 17–20. Halukkaita osallistujia pyydetään ilmoittautumaan työpajoihin ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen laura.olsen(at)ulapland.fi tai puhelimitse 040 484 4277. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä tästä ennakkoon ilmoittaneille henkilöille.

Lisätietoja:

Tutkija Laura Olsén
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 484 4277, laura.olsen(at)ulapland.fi

Vähemmistön sisäisten vähemmistöjen oikeudet: Arktisen alueen alkuperäiskansojen sisäisten ryhmien moniperustainen syrjintä -hanke 


LaY/AK/LO&JW