• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Shahnaj_Begum_web.jpg

Väitös: Ikääntyminen ja sukupuoli Pohjoismaiden arktisella alueella

4.1.2019

OTM Shahnaj Begumin väitöstutkimus keskittyy ikääntymisen ja sukupuolen sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden väliseen vuorovaikutukseen Pohjoismaiden arktisella alueella.

Tutkimuksen viitekehyksenä on ihmisoikeuksiin keskittyvä arktinen tutkimus, ikääntymisen tutkimus ja sukupuolentutkimus. Tutkimusaineisto koostuu tieteellisistä julkaisuista ja toimintapoliittisista asiakirjoista sekä Suomen ja Ruotsin Lapissa vuosina 2011 – 2017 tehdyistä haastatteluista.

Tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutos luo ikääntyneille suuria haasteita päästä osalliseksi heille kuuluvista keskeisistä ihmisoikeuksista. Heidän oikeuttaan hyvään elämään ja terveellisiin elinolosuhteisiin uhkaavat sosiokulttuuriset ja ympäristömuutokset, joilla on usein haitallisia vaikutuksia. Käsitteet tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus nivoutuvat tutkimuksessa yhteen siten, että ne viittaavat kyseisiin ihmisoikeuksiin. Sen lisäksi, että ikääntyneet ovat yleisestikin vaarassa jäädä vaille keskeisiä ihmisoikeuksia, naisten kohdalla riski on useimmiten tavallistakin suurempi. Väitöstutkimuksen mukaan myös rakenteellista epätasa-arvoa esiintyy alueellisesti siten, että se kohdistuu erityisesti iäkkäisiin naisiin.

Begumin tutkimus osoittaa, että arktisen alueen ikääntyneiden ihmisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi edellyttää ennen kaikkea ympäristöä, jossa ikään suhtaudutaan luontevasti. Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön sekä infrastruktuurin muutokset vaikuttavat arktisen ympäristön erityispiirteisiin, minkä vuoksi ikääntyneet tuntevat epävarmuutta muun muassa sosioekonomisen asemansa suhteen. Monet naiset ovat työskennelleet kotona ilman palkkatuloja, mikä heijastuu ikääntyneiden naisten talouteen pieninä eläkkeinä. Naiset kokevat miehiä useammin turvattomuutta ja epäoikeudenmukaista kohtelua ja he ovat monin tavoin haavoittuvaisempia – niin naisina, ikääntyneinä kuin etnisten ryhmien jäseninäkin, vaikkapa saamelaisina. Väitöstutkimus tuo olennaista tietoa ja näkemyksiä keskusteluun ikääntyneiden asemasta Pohjoismaiden arktisella alueella.

Tietoa väitöstilaisuudesta:

OTM, YTK Shahnaj Begumin väitöskirja Ageing and Gender in the Nordic Arctic tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnassa luentosalissa 2 perjantaina 11.1.2019 klo 12.00. Opponenttina toimii professori Eva-Maria Svensson Göteborgin yliopistosta ja kustoksena toimii professori Päivi Naskali Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Tietoa väittelijästä:

Shahnaj Begumilla on monitieteinen tutkijan tausta. Hän suoritti oikeustieteen maisterin tutkinnon Dhakan yliopistossa Bangladeshissa. Hän on työskennellyt mediajohtajana tunnetussa Adcomm Ltd. -mainosyhtiössä. Hän on myös suorittanut yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon aiheenaan ihmisen ikääntyminen ja vanhuspalvelut (Human Ageing and Elderly Service) ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä.

Lisätietoja:

Shahnaj Begum
Shahnaj.begum@ulapland.fi

Tietoja julkaisusta:


Shahnaj Begum: Ageing and Gender in the Nordic Arctic. Acta Universitatis Lapponiensis 378. ISBN 978-952-337-103-3 ISSN 0788-7604. PDF: Acta electronica Universitatis Lapponiensis 245 ISBN 978-952-337-104-0 ISSN 1796-6310.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK