Väitökset 2004
 

Väitös: Kosteus- ja homevauriosta maksetut korvaukset ovat maltillisia

9.12.2004

Oikeustieteen lisensiaatti Tiina Koskisen väitöstutkimuksen mukaan kosteus- ja homevaurioista maksetut korvaukset ovat olleet viime vuosien oikeuskäytännöissä maltillisia. Huomattava osa korvauksista on koskenut asunnon piilevää virhettä.

Oikeustieteen lisensiaatti Tiina Koskisen väitöstutkimuksen mukaan kosteus- ja homevaurioista maksetut korvaukset ovat olleet viime vuosien oikeuskäytännöissä maltillisia. Huomattava osa korvauksista on koskenut asunnon piilevää virhettä. Selkein lähtökohta rahalliselle korvaukselle on ollut kosteusvaurion aiheuttama terveyshaitta.  
Kosteus- ja homevaurioista on tullut osa suomalaista asumisen ja rakentamisen arkipäivää erityisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Kosteusvauriot ovat olleet esillä oikeuskäytännöissä yksityisoikeudellisina asuntokauppaa koskevina riita-asioina, joissa on ollut kyse siitä, onko kosteusvaurio myyjän vastuulla oleva asunnon tai kiinteistön virhe. Hovioikeudet ja kuluttajavalituslautakunta ovat käsitelleet yhteensä useita satoja kosteus- ja homevaurioita koskeneita asuntokauppariitoja.

Hyvitys ei korvaa kaikkia kuluja

OTL, VT Tiina Koskisen väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan kosteus- ja homevaurioiden oikeuskäytäntöä vajaan kymmenen viime vuoden ajalta. Tarkastelun pääpaino oli kuluttajavalituslautakunnan ja hovioikeuden ratkaisuissa. Koskisen mukaan hyvityksen saaminen myyjältä aina ja kaikista kosteusvauriovirheistä ei ollut tutkituissa tapauksissa mikään itsestäänselvyys.

- Rahalliset hyvitykset, lähinnä hinnanalennukset, kosteusvauriovirheistä ovat olleet viime vuosien oikeuskäytännössä maltillisia. Ostaja on saanut harvoin hyvityksenä vaatimaansa vaurion korjauskulujen suuruista summaa, Tiina Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan oikeuskäytännöissä korostui tietynlainen riskinjako virheistä. Riskinjaossa painottuivat myyjän vastuun lisäksi myös ostajalta vaadittava huolellisuus kaupanteossa ja esimerkiksi velvollisuus tarkastaa asunto ennakolta. Kaikenlaisia jälkikäteen ilmeneviä yllätyksiä ostaja ei voi sälyttää myyjän hyvitettäväksi.

- Tärkeän tästä riskinjaosta tekee se, että asuntojen hinnat ja kosteusvaurioiden korjauskustannukset ovat korkeita, Koskinen korostaa.

Piilevän virheen korvauskynnys

Huomattavan suuri osa Koskisen tutkimista oikeuskäytännöistä koski asunnon piilevää virhettä. Piilevälle virheelle on ominaista se, että virheestä ei tiedä ostajan lisäksi myöskään myyjä. Virhe voi olla piilossa asunnon rakenteissa, esimerkiksi kylpyhuoneen kiinteän muovimaton alla, jolloin se yleensä on tuntematon sekä ostajalle että myyjälle.

- Koska piilevä virhe ei johdu myyjän tuottamuksesta, virhettä ei voida katsoa kokonaan myyjän vastattavaksi, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan piilevän virheen virhekynnys oli tutkituissa oikeuskäytännöissä varsin korkea.

- Tullakseen hyvitetyksi piilevän virheen tuli olla merkittävä. Selkeimpänä kriteerinä virheen olemassaololle ja sen rahalliselle hyvittämiselle oikeuskäytännöissä pidettiin vaurion aiheuttamaa terveyshaittaa. Erityisesti homevauriot saattavat aiheuttaa terveyshaittoja, Koskinen sanoo.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

OTL, VT Tiina Koskisen väitöstutkimus "Kosteus- ja homevauriot asuntokaupan sopimusoikeudellisena ongelmana" tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa lauantaina 11.12.2004 klo 12.00, Fellman -sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Mika Hemmo Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja kustoksena professori Ari Huhtamäki Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta.

Taustatietoja väittelijästä:

Tiina Koskinen (s.1974) on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta vuonna 1997 ja lisensiaatiksi vuonna 2000. Varatuomarin arvo hänelle myönnettiin vuonna 1999. Työurallaan hän on toiminut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa amanuenssina vuosina 1997-1998, notaarina Oulun käräjäoikeudessa vuosina 1998-1999, käräjätuomarina Lapuan käräjäoikeudessa vuosina 1999-2000, oikeustieteellisten aineiden opettajana Poliisikoulussa vuodesta 2000 lähtien sekä lakimiehenä Asianajotoimisto Alfa Oy:ssä vuodesta 2003 lähtien.

Lisätietoja:

OTL, VT Tiina Koskinen on tiedotusvälineiden tavattavissa Tampereella 8.-9.12.2004 ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa Rovaniemellä 10.12.2004 kello 15.00 jälkeen.

Puhelin: Tiina Koskinen  050 - 593 5545

Tiedote/LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK