Uutiset
21.11.2014

Väitös: Opiskelijan työssäoppimisen arviointikokemuksessa keskeistä on tietoisuus omista intresseistä ja niiden täyttymisestä

Suomalaisissa korkeakouluissa uudistetaan parhaillaan opetussuunnitelmia osaamisperustaisiksi Bolognan prosessin tavoitteiden mukaisesti. Uudistustyössä korostuu työelämän toimintojen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja sanallinen kuvaaminen. Tavoitteena on osaamiskuvausten muuntaminen edelleen opiskelijoiden arvioinnissa hyödynnettäviksi osaamistavoitteiksi ja kriteereiksi. TtM Pirjo Vuoskoski tutki väitöskirjassaan työssäoppimisen arviointia suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Hän nostaa väitöstyössään keskiöön opiskelijoiden kokemukset. Vuoskosken mukaan opiskelijan arviointikokemuksessa olennaista on tietoisuus omista, arviointiin kytkeytyvistä henkilökohtaisen kehittymisen ja tiedonhankinnan intresseistä sekä niiden täyttymisen tyydyttävyydestä.

Pirjo Vuoskoski tutki väitöstyössään kahden eri ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden kokemuksia koulutusohjelmaan kuuluvien työelämäperiodien arvioinnista. Työssäoppimisen periodit muodostivat lähes neljäsosan koko tutkinnosta. Vuoskoski osoittaa tutkimuksessaan, että opiskelijan arviointikokemuksen olennaisin osatekijä on opiskelijan tietoisuus omista arviointiin kytkeytyvistä intresseistään ja niiden enemmän tai vähemmän tyydyttävästä täyttymisestä.

– Opiskelijan tietoisuus omista subjektiivisista intresseistään mahdollistaa kokemuksen muut osatekijät. Niitä ovat omien odotusten ja arviointikäytännön vastaavuus, arviointiin kytkeytyvien intressien jakaminen, luottamus itseen ja muihin arvioinnissa, arviointiympäristön avoimuus ja turvallisuus, emotionaalinen kytkeytyminen arviointiin, arviointiin sisältyvän tuen ja edistävyyden tyydyttävyys sekä intressien täyttymisen haasteellisuus. Tietoisuus omista subjektiivisista intresseistä ei kuitenkaan takaa muita osatekijöitä, Vuoskoski lisää.

Opiskelijan arviointikokemus voidaan Vuoskosken mukaan mieltää tapahtumaketjuksi, joka on osa laajempaa kokonaisuutta – meneillään olevaa koulutusprosessia – ja jonka osat ovat merkityksellisellä tavalla kietoutuneita toisiinsa.

– Kasvatustieteellisestä näkökulmasta opiskelijan arviointikokemuksesta tekee merkityksellisen kyseisen tapahtumaketjun ja sen eri osatekijöiden tyydyttävyys itselle oppivana ja kehittyvänä subjektina, Vuoskoski kiteyttää.


Husserlin fenomenologiasta uutta näkökulmaa

Pirjo Vuoskoski toteutti väitöstutkimuksensa deskriptiivisellä fenomenologisella analyysilla, jota ei aiemmin ole käytetty arviointikokemusten tutkimisessa. Edmund Husserlin (1859–1938) fenomenologiseen filosofiaan perustuvassa, deskriptiivisessä fenomenologisessa lähestymistavassa arviointikokemusta tarkastellaan tajunnallisena ilmiönä ja rakenteena, jonka yleinen olemus on tavoitettavissa systemaattisen fenomenologisen metodin avulla. Pyrkimyksenä on tutkittavana olevan ilmiön tavoittaminen ja kuvaaminen, siten kuin se ilmenee tutkittavien kokemuksessa ja kokemusten konkreettisissa kuvauksissa.

– Puhtaassa deskriptiivisessä traditiossa keskeistä on myös pitäytyminen tutkimusaineistosta nousevassa evidenssissä välttäen kaikenlaisia etukäteisoletuksia sekä tutkijan omia tulkintoja tuloksista ja niiden merkityksestä, Vuoskoski valottaa tutkimuksensa lähtökohtia.

Vuoskosken mukaan husserlilainen fenomenologia tarjoaa varteenotettavan, vaihtoehtoisen lähestymistavan vallitseville hermeneuttisille ja tulkitseville traditioille. Analyysimenetelmänä se on hyödynnettävissä niin kasvatustieteellisen tutkimuksen kuin kasvatuksellisten ja koulutuksellisten käytäntöjen tarpeisiin.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Terveystieteiden maisteri Pirjo Vuoskosken väitöskirja Work-placement assessment as a lived-through educationally meaningful experience of the student: an application of the phenomenological descriptive approach tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina 29. marraskuuta 2014 kello 12 luentosalissa 2 (Lapin yliopiston päärakennus, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen Tampereen yliopistosta ja kustoksena ma. apulaisprofessori Sari Poikela Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Pirjo Hannele Vuoskoski (s. 1961 Oulussa) on suorittanut perusopetuksen edellyttämän oppivelvollisuuden Palojoensuussa, Enontekiön Hetassa ja Ylitorniolla. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuortaneen Liikuntalukiosta vuonna 1979. Hän valmistui Turun Terveydenhuolto-oppilaitoksesta lääkintävoimistelijaksi vuonna 1982 ja erikoislääkintävoimistelijaksi vuonna 1994. Vuokoski valmistui terveystieteiden maisteriksi ja fysioterapian opettajaksi vuonna 2004 Jyväskylän yliopistosta.

Työuransa Vuokoski on tehnyt pääosin Suomessa lääkintävoimistelijana, erikoislääkintävoimistelijana ja fysioterapiayrittäjänä Varsinais-Suomessa vuosina 1982–1994 sekä fysioterapian lehtorina Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuosina 1995–2011 ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa vuosina 2011–2013. Nykyisessä toimessaan fysioterapian lehtorina Brightonin yliopistossa hän aloitti syyskuussa 2013. Filosofian tohtorin opinnot hän suorittaa Cotutelle-opiskelijana kahdessa eri maassa ja yliopistossa: Macquarien yliopistossa Australiassa ja Lapin yliopistossa Suomessa.


Lisätietoja:

Pirjo Vuoskoski
P.Vuoskoski (at) brighton.ac.uk
P. +44 (0) 72 64 15 85 48

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:


Pirjo Vuoskoski: Work-placement assessment as a lived-through educationally meaningful experience of the student: an application of the phenomenological descriptive approach. Acta Universitatis Lapponiensis 290. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN 978-952-484-776-6. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 158. ISBN (pdf) 978-952-484-777-3, ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY / Viestintä / RJ
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK