Väitökset 2008
 

Väitös: Positiivisuus auttaa selviytymään anoreksiasta

6.6.2008

Anoreksiaa sairastavien hoidossa tulisi tukea yksilöllisiä selviytymispolkuja, kiinnittää huomiota henkiseen tukeen, tarjota mahdollisuuksia vertaistukeen ja auttaa anorektikkoa valjastamaan omat sisäiset voimavaransa sairaudesta selviytymiseen, toteaa kasvatustieteiden maisteri Marika Savukoski perjantaina Lapin yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan.

Marika Savukoski tutki anoreksiasta selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä haastattelemalla yhtätoista sairaudesta selviytynyttä henkilöä. Selviytymistekijöitä ovat tutkimuksen mukaan ihmisen sisäiset voimavarat kuten sosiaalisuus, sitkeys, optimismi, elämänilo ja luopumiskyky sekä henkilökohtaiset ominaisuudet kuten henkinen hyvinvointi, minäkuva, itsetunto ja herkkyys. Selviytymistä tukevat ulkoiset tekijät muodostuvat sosiaalisista suhteista, ystävistä, vertaistuesta ja ulkopuolisesta avusta kuten psykoterapiasta. Lisäksi muut ulkoiset tekijät kuten muutto toiselle paikkakunnalle, sairaudesta puhuminen tai kirjoittaminen sekä monenlainen itsensä toteuttaminen esimerkiksi liikunnan tai taiteen kautta ovat edistäneet joidenkin sairaudesta selviytymistä. Toisille anorektikoille myös äitiys tai uskoon tulo on edesauttanut uuden elämänpolun löytymistä.

– Anoreksian aiheuttamasta elämänkriisistä selviytyminen on henkisen kasvun paikka. Jokaisen selviytyjän tarina on yksilöllinen, mutta selviytymistä edistää positiivisten asioiden esiin nostaminen, sairastuneen kokonaisvaltainen tukeminen sekä vaikeuksien ja ongelmien ratkominen, korostaa Marika Savukoski.

Anorektikko tarvitsee selviytyäkseen monipuolista tukea ammattiauttajien, perheen ja lähipiirin sekä myös muiden kasvattajien kuten koulun taholta. Anoreksian hoidossa korostetaan Savukosken mukaan liikaa painon seurantaa henkisen tuen sijasta.

– Psykoterapiaan olevat pitkät jonot hidastavat selviytymisprosessia ja vertaistukiryhmiä on anoreksiaa sairastaville tällä hetkellä liian vähän. Lisäksi ammattiauttajien tulisi nykyistä enemmän kuunnella anorektikon yksilöllisiä tarpeita hoitosuunnitelmaa tehtäessä. Anorektikon perhe tarvitsee myös tukea, toteaa Savukoski.

Koulussa anorektikon selviytymistä edistävät nuoren hyväksyminen ihmisenä sairaudestaan huolimatta sekä opettajan positiivinen ja kannustava suhtautuminen. Luokanopettajana toimiva Savukoski peräänkuuluttaakin tunnetaitoja kehittävän oppimiskokonaisuuden sisällyttämistä opetussuunnitelmiin.

– Tunnetaitojen opettaminen ja oppiminen koulussa antaisivat lapsille ja nuorille paremmat eväät selviytyä elämän karikoista, painottaa Savukoski.

Marika Savukoski tunnisti haastattelututkimuksen perusteella kolme erilaista selviytyjän tyyppitarinaa. Itsellisen selviytyjän eli yksin pärjäämään oppineen nuoren selviytymisstrategiassa korostuvat oma-aloitteisuus hakeutua hoitoon, uskallus kohdata uusi elämä vaikeuksineen ja halu luopua anoreksian aikaisesta elämänmallista. Täydellisyyttä tavoitteleva selviytyjä puolestaan pyrkii selviytymään sairaudestaan samoin keinoin eli pärjäämään sairauden jälkeenkin vahvan oman tahdon ja terveenä pysymisen halun avulla. Apuun turvautuva selviytyjätyyppi rakentaa oman minäkuvansa uudelleen lähipiirin tuen ja ammattiavun turvin.

– Kaikille selviytyjätyypeille on yhteistä se, että anoreksiasta selviytyminen edellyttää työtä itsensä kanssa ja oman minäkuvan uudelleen rakentamista. Anorektikon on opeteltava elämän aakkoset uudelleen, korostaa Savukoski.

Kasvatustieteiden maisteri Marika Savukosken väitöskirja Vapaaksi anoreksian kahleista. Narratiivinen tutkimus selviytymispoluista tarkastetaan Lapin yliopistossa perjantaina 6. kesäkuuta 2008 kello 12 alkavassa väitöstilaisuudessa (Yliopistonkatu 8, luentosali 2, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii professori Eija Kärnä-Lin Joensuun yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy.

Taustatietoja väittelijästä:
Marika Savukoski kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2000 Kemijärven lukiosta. Hän valmistui kasvatustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2006. Työurallaan hän on toiminut mm. luokanopettajana.

Väitöskirjan lehdistökappaleita voi tilata Lapin yliopiston viestintäyksiköstä, puh. (016) 341 2250 (viestintäsihteeri Leila Tauriainen) tai sähköpostitsetiedotus(at)ulapland.fi.

Taustatietoa anoreksiasta:

Anoreksian syitä ei tarkkaan tunneta

A. Sairastaville tyypillisiä piirteitä ovat pyrkimys täydellisyyteen ja negatiivinen minäkuva.
B. Anoreksia on psyykkisistä sairauksista yksi vaarallisimmista ja voi johtaa pahimmillaan kuolemaan.
C. Nuorten naisten sairaus, mutta myös nuorten miesten
D. Anorexia nervosa on tunnettu lääketieteessä yli 300 vuoden ajan.

Lisätietoja:
Marika Savukoski, puh. 040 718 2557, sähköposti: mamaatta(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/Irma Kuukasjärvi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK