Uutiset
7.11.2014

Väitös: Tavoitteellinen kasvatuksellinen toiminta edellyttää kulttuurisensitiivisyyttä ja kontekstilähtöistä asennetta

KM, TaK Piritta Pietilä-Litendahl kietoo kasvatusantropologisessa väitöstutkimuksessaan yhteen kaksi tutkimuskenttää. Hän perehtyy väitöstyössään andalusialaisnaisten arkeen ja kasvatusantropologisen tutkimusmenetelmän käyttömahdollisuuksiin etnografisten kuvausten, teoreettisen analyysin ja tulkinnan kautta. Pietilä-Litendahlin tutkimusta voi lukea myös ajankuvana andalusialaisesta kulttuurista.

Aktiivinen kansalaisuus, elinikäisen oppimisen merkitys ja käytänteet sekä jaettu kasvatusvastuu ovat olleet vallitsevina teemoina kasvatuksesta ja koulutuksesta käydyissä keskusteluissa. Piritta Pietilä-Litendahl ottaa väitöstutkimuksellaan osaa keskusteluun tuomalla näkyväksi kasvatuksellisia ja koulutuksellisia prosesseja, jotka olivat merkityksellisiä aikuisikäisten naisten arjen, toiminnan ja positiivisen muutoksen näkökulmasta.

Tällaisiksi osoittautuivat erityisesti sellaiset institutionaalisesta koulutuspolusta poikkeavat kasvatus- ja koulutuskokonaisuudet, jotka huomioivat sekä yhteisölliset että yksilölliset erityistarpeet. Täydennyskoulutuksen ja yhteisön sisäisen järjestötoiminnan kautta naiset kokivat saaneensa tiedollisia ja taidollisia välineitä, tilaa ja aikaa rakentaa sekä kokeilla totutusta poikkeavaa arkea vertaistuen varassa. Näiden merkityksellisten kokemusten myötä naisten elämänhallinta ja itsevarmuus vahvistuivat ja minäkuva muuttui positiivisemmaksi.

– Jos tähdätään todellisiin muutoksiin, tulisi kasvatuksellisissa prosesseissa huomioida ensisijaisesti itse toimijat sekä ympäröivän kontekstin kulttuuriset, sosiaaliset ja rakenteelliset haasteet, Pietilä-Litendahl korostaa.


Kasvatusantropologisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksia

Kasvatusantropologinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa eri näkökulmien ja erillisten kasvatusprosessien huomioimisen samanaikaisesti. Aitoon dialogiin perustuva tiedon tuottaminen sekä kulttuurisensitiivinen lähestymistapa tarjoavat Pietilä-Litendahlin mukaan uusia tarkastelukulmia kasvatuksesta ja koulutuksesta käytäviin muutosneuvotteluihin.

– Tällaisen kokonaisvaltaisen tiedon luominen on erityisen tärkeää, kun kehitetään yhteiskunnallisia muutoksia tukevia kasvatus- ja koulutusprosesseja, Pietilä-Litendahl tähdentää.

Tutkimus osoittaa, että kasvatusantropologinen tutkimusprosessi osallistaa ja aktivoi tutkimukseen osallistuneita. Se voi siten tukea koulutusprosessien tavoitteita; hyvinvointia, inhimillistä kasvua sekä matkaa kohti aktiivista kansalaisuutta.

Pietilä-Litendahlin tutkimuksen tarkoituksena on edistää informaalin ja non-formaalin kasvatuksen sekä koulutuksen välistä vuoropuhelua, yhteisten päämäärien asettelua sekä yhteistyötä käytännön tasolla. Tulokset ovat hyödynnettävissä, kun pohditaan ratkaisumalleja yhteisöllisen kasvatuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Se tarjoaa tarkastelukulmia sekä toimijuuden tutkimukseen että rinnakkaisia toimijuuksia vahvistaviin käytänteisiin.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Kasvatustieteen maisteri Piritta Pietilä-Litendahlin väitöskirja Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa lauantaina 15. marraskuuta kello 12.00 luentosalissa 2 (Lapin yliopiston päärakennus, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii professori Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Piritta Pietilä-Litendahl (s. 1977 Haukiputaalla) on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1997 Haukiputaan lukiossa. Hän valmistui luokanopettajaksi Lapin yliopistosta vuonna 2002 ja taiteen kandidaatiksi vuonna 2004. Pietilä-Litendahl suoritti antropologian jatko-opinnot Granadan yliopistossa vuosina 2003–2005.

Pietilä-Litendahl on toiminut urallaan muun muassa apurahatutkijana sekä opettajana Maikkulan koulussa ja Oulun kansainvälisessä koulussa. Hän on lisäksi opettanut etnografisia menetelmiä Lapin yliopistossa, toiminut televisiotuotannon projektikoordinaattorina ja kulttuuriantropologisen museon suunnittelijana. Parhaillaan Pietilä-Litendahl toimii Oulun kansainvälisessä koulussa espanjan opettajana ja yläluokkien erityisopettajana.


Lisätietoja:

Piritta Pietilä-Litendahl
pirittamaria(at)hotmail.com
P. 040 726 1871

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Piritta Pietilä-Litendahl: Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta. Acta Universitatis Lapponiensis 289. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN (nid.): 978-952-484-773-5, ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 157. ISBN (pdf) 978-952-484-774-2, ISSN (pdf) 1796-6310.


Julkaisun myynti:

Lapin yliopistokustannus (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset www.ulapland.fi/lup


LaY/Viestintä/RJ
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK