• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Väitökset 2009
 

Väitös: Työelämä haastaa ammattikorkeakoulujen opettajat kehittämään asiantuntijuuttaan

12.10.2009

Yhteiskuntatieteiden maisteri, opettaja Arto Mikael Rautajoen väitöstutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen opettajien työn osaamisvaatimukset kasvavat ja monimuotoistuvat.

Arto M. Rautajoen tutkimus on ensimmäinen tarkasti ammattikorkeakouluopettajien työelämäsuhteen asiantuntijuuden rakentumista tarkasteleva väitöskirja Suomessa. Rautajoki tutkii sosiaalipolitiikan alaan kuuluvassa väitöskirjassaan sosiaalialan ammattikorkeakouluopettajan työelämäsuhteen asiantuntijuuden rakentumista. Tarkemmin sanottuna Rautajoki tutkii sitä, miten opettajat rakentavat puheessaan asiantuntijuutensa ja miten he vakuuttavat asiantuntijuuttaan. 

Opettajan työelämäsuhteen asiantuntijuuden rakentumisessa nousivat keskeisiksi sosiaalialan substanssiosaaminen ja ammatillinen taitotieto sekä kontekstin tuntemus, käytännön kokemus ja hiljainen tieto.

Myös opetus- ja ohjausosaamisella, ammatillis-eettisellä osaamisella, arviointiosaamisella sekä tutkimus- ja kehitysosaamisella oli oma merkityksensä asiantuntijuuden rakentumisessa.

Lisäksi asiantuntijuutta rakensivat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot, suunnitelmallisuus, organisointitaidot, luovuus ja joustavuus, jatkuvuudesta ja sitoutumisesta huolehtiminen sekä jatkuva oppiminen, reflektointi ja kriittinen ajattelu.

Sosiaalialan opettajan työelämäsuhdetta koskevassa puheessa korostuivat tutkivan otteen ohjaaminen sekä ohjaajan, opiskelijan ja työelämäkumppanin tasavertainen kumppanuus. Opettajat käyttivät työelämäsuhteensa vakuuttamisessa erilaisia puheen strategioita ja retorisia keinoja. 

– Käytetyimpiä retorisia keinoja opettajien puheessa olivat pakkoa, vaihtoehdottomuutta ja asian ilmeisen selvää luonnetta ilmaisevat sanat, sanallinen määrällistäminen ja ääri-ilmaisut, Rautajoki sanoo.

Keskeistä opettajien työelämäsuhteen asiantuntijuuden rakentumisessa on Rautajoen mukaan kehittyminen kontekstisidonnaisen tiedon avulla.

– Tätä tietoa muodostuu opiskelijan tutkivan otteen ohjaamisessa, työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden tasavertaisessa yhteistyössä sekä yhteisiä kokemuksia arvioimalla ja erittelemällä, Rautajoki sanoo.

Rautajoen tutkimuksen tulokset antavat ammattikorkeakouluopettajille pohjaa oman asiantuntijuutensa kehittämiseen. Tulokset ovat hyödynnettävissä ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisessa koulutuksessa, opettajien ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa sekä ammattikorkeakoulujen pedagogisessa ja osaamisstrategiatyössä.

Tutkimustaan varten Rautajoki haastatteli 20 opettajaa ja kaksi työelämän edustajaa kuuden eri ammattikorkeakoulun ryhmissä. Mukana olivat Espoon-Vantaan (nyk. Laurea), Kemi-Tornion, Lahden, Oulun seudun, Seinäjoen ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulut.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Yhteiskuntatieteiden maisteri, opettaja Arto Rautajoen sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja Asiantuntijuutta vakuuttamassa – opettajien työelämäsuhteen asiantuntijuuspuhe sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työelämäprojekteissa tarkistetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 16. lokakuuta 2009 klo 12 Castren-salissa, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii yhteiskuntatieteiden tohtori, professori Kirsi Juhila, Tampereen yliopistosta ja kustoksena yhteiskuntatieteiden tohtori, professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Arto M. Rautajoki on syntynyt Kemissä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Kemin lukiossa vuonna 1984 ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 1989. Opettajan pedagogiset opinnot hän on suorittanut Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 1995. Lisäksi hän on suorittanut muun muassa johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2005.

Työurallaan Rautajoki on toiminut Kemin kaupungin johtavana sosiaalityöntekijänä vuosina 1990-1996 ja Länsi-Pohjan mielenterveyden ensiapu- ja kriisikeskus Turvapoijun toiminnanjohtajana. Sen jälkeen hän on työskennellyt Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusyksikön yhteiskuntatieteellisten aineiden lehtorina ja sosiaalialan toimialan aikuiskoulutusvastaavana sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoivana aikuiskoulutusjohtajana.

Lisäksi Arto Rautajoki on toiminut projektipäällikkönä useiden eri ministeriöiden valtakunnallisissa projekteissa. Hän on työskennellyt myös opetusministeriön sosiaalialan koulutuksen ja tutkimuksen selvitysryhmässä ja sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston puheenjohtajana. Elokuusta 2005 lähtien hän on toiminut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehityspäällikkönä vastuualueenaan tutkimus- ja kehitystoiminnan johtaminen ja koordinointi.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Arto Rautajoki, gsm. 040 823 1859
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala
Sähköposti:
arto.rautajoki(at)tokem.fi

LaY/Viestintä/OT

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK