• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Väitökset 2009
 

Väitös: Työttömien ja tutkijoiden ääni kuuluviin ehkäistäessä työttömien syrjäytymistä

1.10.2009

Hallintotieteiden maisteri Erkki Saari toteaa väitöstutkimuksessaan, että työttömien syrjäytymistä tulisi ehkäistä työttömien, tutkijoiden ja muiden syrjäytymisen ehkäisyä kehittävien tahojen tasavertaisessa yhteistyössä.

HTM Erkki Saari tarkastelee sosiaalipolitiikan oppiaineeseen kuuluvassa väitöskirjassaan, miten Suomessa 1990-luvun loppupuolella vallinneet yhteiskuntarakenteet ja yhteiskuntapolitiikka mahdollistivat työttömien syrjäytymisen ehkäisemistä.
 
Saaren mukaan paras keino ehkäistä työttömien syrjäytymistä on käyttää valtaistavaa toimintatutkimusta. Sen tavoitteena on aidosti osallistaa myös työttömät ja tutkimus kehittämään menetelmiä, joilla työttömien syrjäytymistä ehkäistään.

– Tällöin työttömät, tutkijat ja muut syrjäytymisen ehkäisyä kehittävät tahot osallistuvat tasavertaisina kumppaneina ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Työttömiin ei suhtauduta kohdejoukkona, jonka asioita muut hoitavat. Myös tutkimus on kiinteä osa kehittämistä, ja tutkimusta tekevät eivät pitäydy ainoastaan tarkkailemaan työttömyyden ja syrjäytymisen ilmiöitä ulkoapäin, Saari korostaa.

Valtaistavaa toimintatutkimusta tekevät näkevät työttömien osallistamisen laajempana yhteiskunnallisena kysymyksenä kuin vain heidän työvoimapoliittisena siirtämisenään työttömyydestä koulutus- ja työmarkkinoille. Tavoitteena on muuttaa yhteiskunnan rakenteita niin, että työttömistä tulee yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Valtaistavaa toimintatutkimusta harjoittavien mukaan myös tieteellisesti pätevää tutkimusta tekevät tutkijat voivat osallistua suoraan työttömien syrjäytymisen ehkäisyyn sen sijaan että he antaisivat vain suosituksia syrjäytymistä ehkäiseville tahoille.

– Tutkijoihin ei suhtauduta vain kehittämisessä mukana olevina apulaisina, joille ei kuulu kehitettävän toiminnan päämäärien ja tarkoituksen pohtiminen. He voivat toimia asiantuntijoina, jotka auttavat suuntaamaan kehittämistä niin, että kehitystyön tulokset ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä.

Erkki Saaren mukaan Suomessa oli 1990-luvun loppupuolelta 2000-luvun alkuun varsin huonot edellytykset toteuttaa sellaista työttömien syrjäytymisen ehkäisyä, jossa sovelletaan valtaistavaa toimintatutkimusta.

– Kyseisenä aikana toteutetut työvoima- ja sosiaalipoliittiset uudistukset eivät auttaneet kehittämään työttömien syrjäytymisen ehkäisyä aiempaa paremmin toimivaksi. Työttömien sosiaaliturvaa leikattiin ja sen vastikkeellisuutta lisättiin samalla kun heille suunnatut tukitoimet painottivat entistä enemmän työvoimapoliittisia ja aiempaa vähemmän sosiaalipoliittisia tavoitteita. Tälle painopisteen muutokselle loi taustan maassamme harjoitettu uusliberalistinen yhteiskuntapolitiikka, joka leimasi työttömät oman syrjäytymisensä aiheuttajiksi, Saari arvioi.

Erkki Saari käyttää väitöskirjassaan laajasti hyödyksi kokemuksiaan, joita hän sai toimiessaan tutkijana vuosina 1994–2001 toteutetuissa useissa työttömien syrjäytymistä ja sen ehkäisyä tutkineissa ja kehittäneissä hankkeissa.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Hallintotieteiden maisteri Erkki Saaren sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja Työttömien syrjäytymistä ehkäisevien hyvinvointi-interventioiden kontekstuaaliset edellytykset tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 2. lokakuuta 2009 klo 12 luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii YTT, professori Jari Heinonen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena YTT, professori Petri Kinnunen Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Erkki Saari on syntynyt Evijärvellä ja asuu nykyisen työnsä vuoksi sekä Hyvinkäällä ja Kemissä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1982 Evijärven lukiossa sekä hallintotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 1994 Vaasan yliopistossa ja opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Työurallaan Saari on toiminut mm. Vaasan ja Lapin yliopiston tutkijana useissa työttömien syrjäytymistä ja sen ehkäisyä tutkineissa ja kehittäneissä hankkeissa vuosina 1994–2001. Tämä jälkeen hän on toiminut tuntiopettaja ja tutkijana Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion koulutusyksikössä ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla. Tällä hetkellä hän toimii Laurea ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla Hyvinkään toimipisteessä aikuissosiaalityön lehtorina.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. (016) 341 2924, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

Lisätietoja:
Erkki Saari, p. 040 595 5129, erkki.saari(at)ulapland.fi

Julkaisun tiedot:
Saari, Erkki: Työttömien syrjäytymistä ehkäisevien hyvinvointi-interventioiden kontekstuaaliset edellytykset. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2009, 421 s., Acta Universitatis Lapponiensis 164. ISSN: 0788-7604. ISBN: 978-952-484-307-2.

LaY/Viestintä/SV

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK