• Weboodi
  • Outlook
  • Finna
  • Tenttis
  • Optima
  • Moodle
Väitökset 2009
 

Väitös: Vuoropuhelua kuntien strategiatyöhön

24.11.2009

Hallintotieteiden maisteri Kristiina Strandmanin väitöstutkimuksen mukaan yhteinen strateginen ymmärrys ei synny ylhäältä alaspäin tapahtuvalla käskyttämisellä.

HTM Kristiina Strandman tarkastelee hallintotieteen väitöskirjassaan kuntien strategiaviestinnän käytäntöjä osana strategiaprosessin johtamista.

– Kunnissa laaditaan runsaasti erilaisia strategioita, mutta ne onnistutaan harvoin viemään käytäntöön ja siten niiden hyöty jää vähäiseksi. Strategiaprosessin kaikissa vaiheissa tulisikin kiinnittää huomiota toimivaan viestintään ja ihmisten johtamiseen, jotta strategioiden toimeenpano onnistuisi nykyistä paremmin, Strandman sanoo.

Siihen, miten strategioista kunnissa viestitään, vaikuttavat kuntaorganisaation muodolliset toimintatavat ja johtamiskäyttäytyminen. Lisäksi viestinnän käytäntöjä muokkaa se, miten organisaatiossa olevaa osaamista hyödynnetään strategiaprosessissa, millaiseksi työhyvinvointi koetaan ja miten vuorovaikutteisia organisaation toimintatavat ovat.

– Kunnissa strategioiden viestintä nähdään lähinnä hierarkkisesti ylhäältä alaspäin etenevänä yksipuolisena tiedottamisena, jolloin viestintätiet muodostuvat pitkiksi ja hitaiksi. Strategioiden toimeenpanon kannalta parempi tie olisi vuoropuhelu. Vain sen kautta syntyy jaettu ymmärrys organisaation tahtotilasta - ei ylhäältä alaspäin tapahtuvalla käskyttämisellä, Strandman painottaa.

Organisaatiossa olevaa osaamista ja asiantuntemusta pitäisikin hyödyntää nykyistä enemmän koko strategiaprosessissa: strategian valmistelusta ja suunnittelusta sen toimeenpanoon asti.

– Jos henkilöstö kokee strategioiden vain ilmestyneen jostakin ulkopuolelta, niihin ei sitouduta. Erityisen tärkeää on johtavassa asemassa olevien esimerkki: johdon ja eri tason esimiesten on toimittava strategian keulakuvana ja näin osoitettava oma sitoutumisensa, jotta muut sitoutuvat strategiaan.

Tutkimuksen tuloksena syntynyttä, vuoropuheluun perustuvaa mallia kuntaorganisaation strategian sisäisestä viestinnästä voidaan hyödyntää kuntien strategiaprosessien johtamisessa sekä kehitettäessä strategioiden toimeenpanoa. Tuloksia on mahdollista soveltaa myös muihin kuin kuntaorganisaatioihin.

Tutkimuksensa aineiston – kertomukset ja teemahaastattelut – Strandman keräsi Porin kaupunkiorganisaation kolmesta eri hallintokunnasta eri tason esimiehiltä ja henkilöstöltä. Aineisto analysoitiin Grounded Theory -menetelmällä.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Hallintotieteiden maisteri Kristiina Strandmanin hallintotieteen väitöskirja "Se vain ilmestyi" – Vuorovaikutukseen perustuva strategian viestintä kuntaorganisaatiossa tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 27. marraskuuta 2009 klo 12 luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti, hallintotieteiden tohtori, Suomen Kuntaliiton kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja kustoksena professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Kristiinankaupungissa asuva Kristiina Strandman on syntynyt vuonna 1959 Keski-Suomessa Pihtiputaalla. Hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2004. Hän on työskennellyt muun muassa vanhustenhuollon johtajana, projektipäällikkönä ja kouluttajana. Vuodesta 2005 lähtien hän on työskennellyt erityisasiantuntijana Porin kaupungin hallintokeskuksessa.

Lisätietoja:
Kristiina Strandman, p. 040 776 1712, kristiina.strandman(at)pp.inet.fi

Julkaisun tiedot:
Strandman, Kristiina: "Se vain ilmestyi" – Vuorovaikutukseen perustuva strategian viestintä kuntaorganisaatiossa. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2009, 252 s., Acta Universitatis Lapponiensis 168. ISBN 978-952-484-323-2. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. (016) 341 2924, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK