Uutiset
17.10.2014

Väitös: Yhteinen tahtotila tukee liikuntavammaisen oppilaan onnistunutta osallistamista

Suomi on sitoutunut monin kansainvälisin sopimuksin mahdollistamaan kaikkien oppilaiden tasavertaisen osallistumisen koulunkäyntiin. Kaikille yhteinen koulu ei kuitenkaan synny itsestään. Kun oppilaalla on liikuntavamma, edellytetään toimijoilta tahtoa, tietoa ja määrätietoista työtä, jotta oppilas voi osallistua koulutyöhön toisten oppilaiden tavoin, ilmenee KM Eija Häyrysen väitöstutkimuksesta.

Eija Häyrynen tutki väitöstyössään oppilaan liikuntavamman asettamia haasteita fyysiselle, sosiaaliselle ja pedagogiselle oppimisympäristölle. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilasta tukevan toimintakulttuurin rakentaminen on mittava ja moniosainen prosessi.

Häyrysen mukaan osallistavan toimintakulttuurin synnyttäviä konkreettisia tekijöitä ovat esteettömyys, joustavuus, asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen ja yksilölliset valinnat.

– Oppilaan osallisuutta tukee erityisesti yhteistyö oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien, koulunkäyntiavustajien ja kuntoutuksesta vastaavien henkilöiden välillä, Häyrynen korostaa.

Oppilaan kohtaaminen puolestaan tarkoittaa oppilaan kuuntelemista, yksilöllisen liikuntavammaan liittyvien asioiden käsittelyn kunnioittamista ja oppilaan näkemistä aktiivisena toimijana.


Oppilas oman avustamisensa määrittelijänä

Eija Häyrysen mukaan tärkeässä roolissa oppilaan hyvinvoinnin tukemisessa ovat arjessa toteutetut toimintatavat. Tärkeänä koettiin tasapainon löytäminen avustetun ja itsenäisen tekemisen sekä tavoitteiden ja käytettävissä olevan ajan välillä.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että oppilaan roolia tulisi korostaa oman avustamisensa määrittelijänä:

– Tärkeäksi koettiin, että oppilas oppisi itse määrittelemään häntä koskevan avustamisen toimintatavat, Häyrynen sanoo.

Koulun oppimisympäristössä opettajan tehtävillä ja rooleilla on erityinen asema. Tutkimus osoitti, että osallistamista tukevassa toimintakulttuurissa opettajan keskeisiä tehtäviä ovat tahtominen, perehtyminen, yhteistyön tekeminen, jaksaminen, osaaminen ja oppilaan kohtaaminen.

– Näiden tehtävien lisäksi opettajan monet roolit ovat vaikuttamassa siihen, kuinka oppilaan koulunkäynti rakentuu. Oppilaiden kanssa toimiessaan opettaja toimii esimerkkinä, mahdollistajana, vastuunkantajana, oppilaan itsetunnon rakentajana ja kannustajana, Häyrynen sanoo.

Häyrysen mukaan onnistunut osallistava toimintakulttuuri koulussa on sellainen, että se tukee oppilaan kasvua ja mahdollista oppilaan osallistumisen koulutyöhön liikuntavamman asettamista rajoituksista huolimatta.

Häyrynen on toteuttanut väitöstutkimuksensa osana Oulussa sijaitsevan Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön tukijaksotoimintaa, joka oli suunnattu oppilaille, joilla on liikuntavamma. Tutkimushenkilöinä olivat oppilaiden huoltajat, lähikoulun opettajat ja moniammatillisen työryhmän jäsenet, jotka muodostavat monitoimijaverkoston. Aineisto koostuu sekä lomake- että haastatteluaineistosta, joka on kerätty lukuvuosina 2008–09 ja 2009–10.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Kasvatustieteen maisteri Eija Häyrysen väitöskirja "Kun oppilaan liikuntavamma haastaa" – Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 24. lokakuuta kello 12.00 luentosalissa 10 (Lapin yliopiston päärakennus, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Kontu Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Eija Elisa Häyrynen (s. 1953, Haukiputaalla) on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1972 Haukiputaan lukiossa. Häyrynen on valmistunut luokanopettajaksi Oulun yliopistosta vuonna 1976, erityisopettajaksi Joensuun korkeakoulusta vuonna 1979 ja kasvatustieteiden kandidaatiksi Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksesta vuonna 1989. Häyrynen on toiminut urallaan luokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana ja erityisluokanopettajana. Vuodesta 1986 lähtien hän on työskennellyt oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylässä (entinen Lohipadon erityiskoulu) erityisluokanopettajana, vs. apulaisjohtajana, konsultoivana erityisopettajana ja ohjaavana opettajana.


Lisätietoja:

Eija Häyrynen
eija.hayrynen (at) gmail.com
P. 040 740 4584

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Eija Häyrynen: "Kun oppilaan liikuntavamma haastaa" – Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä. Acta Universitatis Lapponiensis 282. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN (nid.) 978-952-484-748-3, ISSN (nid.) 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 149. ISBN (pdf) 978-952-484-749-0, ISSN (pdf) 1796-6310.


Julkaisun myynti:

Lapin yliopistokustannus (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), puh. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi, verkkotilaukset www.ulapland.fi/lup


LaY/Viestintä/RJ
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK