Yhteiskunta
 

Vammaissosiaalityön käytäntöjen kehittäminen

17.8.2016

Lapin yliopisto on saanut kolmivuotisen rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä hankkeelle, jossa kehitetään valtakunnallisesti yhdenvertaisia, asiakkaan osallisuutta tukevia ja tutkimukselliseen tietoon perustuvia vammaissosiaalityön käytäntöjä.

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa -hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa vammaissosiaalityön asiakasprosessien moninaisuudesta, paikantaa asiakasosallisuutta rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä vammaisten elämäntilanteissa sekä kehittää vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, työkäytäntöjä ja -menetelmiä palveluorganisaation eri tasoilla.

Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen vammaissosiaalityön asiakasprosessin kuvaus, joka pohjautuu tutkijoiden, kehittäjien, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden yhteiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

– Vammaissosiaalityö on Suomessa vähän tutkittu ja kehitetty sosiaalityön osa-alue. Hanke kokoaa laaja-alaisen verkoston kehittämään vammaissosiaalityötä. Hankkeessa kehitetään uusia ja innovatiivisia asiakasosallisuutta tukevia menetelmiä. Asiakkaat ovat vahvasti mukana hankkeen kaikissa vaiheissa ja kaikilla toiminnan tasoilla, hankkeen vastuuhenkilö, professori Anneli Pohjola sanoo.

Anneli_Pohjola_web.jpg
Anneli Pohjola

– Erityisesti murrostilanteessa on mahdollista luoda aiempaa laadukkaampi asiakasosallisuutta turvaava vammaissosiaalityön palveluprosessi, sillä useissa tutkimuksissa on todettu, että nykyisellään vammaisten asiakasosallisuuden toteutumisessa on puutteita, Pohjola lisää.

Hankkeen hallinnoinnista ja hankkeessa toteutetusta tutkimuksesta vastaa Lapin yliopisto. Hankkeessa toteutettavasta kehittämisestä vastaa THL (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos). Hankkeen valtakunnallisia ja alueellisia osatoteuttajia ovat Invalidiliitto ry ja  Kynnys ry, Espoon kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä Eteva kuntayhtymä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,5 milj. Tästä ESR:n ja valtion rahoitusta on 76,6 prosenttia.

Lisätietoja
Anneli Pohjolalta, professori, sosiaalityö, hankkeen vastuuhenkilö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Puhelin 040 553 7498
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori, sosiaalityö, hankkeen projektipäällikkö-tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Puhelin 040 484 4184
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT