Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Vararehtoreiden valintaa valmisteleva valintatyöryhmä asetettu

6.10.2022

Vararehtoreiden nykyinen toimikausi päättyy 31.12.2022 ja vararehtorit valitaan toimikaudeksi 1.1.2023-31.12.2024. Lapin yliopiston hallitus päätti elokuun kokouksessaan 26.8.2022 käynnistää vararehtoreiden valintaprosessin kokouksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Rehtori asettaa tuekseen valintatyöryhmän, johon rehtorin lisäksi kutsutaan hallintojohtaja, yksi dekaani ja yksi hallintopäällikkö. Dekaanin ja hallintopäällikön tulee edustaa eri tiedekuntia. 

 

Valintatyöryhmän tehtävänä on määrittää vararehtoreiden tehtävät, valintakriteerit sekä haastattelurungot, valita haastateltavat, suorittaa haastattelut sekä laatia vertailu- ja valintamuistio.

 

Valintatyöryhmä on asetettu rehtorin päätöksellä 5.10.2022 ja mukaan ryhmään on kutsuttu rehtorin ja hallintojohtajan lisäksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Merja Laitinen sekä kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikkö Pia Satta.

 

Rehtori Antti Syväjärvi

Hallintojohtaja Ari konu