Hans Christian Hansen_Perinnetietoprojekti.jpg

Videot kertovat perinteisestä saamelaiskulttuurista

6.2.2017

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkijat ovat taltioineet yhdessä saamelaisten kanssa saamelaisten perinnetietoa poronhoidosta ja maankäytöstä. Tietoa on taltioitu videoille siitä, miten perinteet elävät saamelaisessa kulttuurissa nykypäivänä. Videot ovat avoimesti kaikkien katseltavissa Arktisen keskuksen verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla.

Videoiden taustalla on Nesslingin Säätiön rahoittama Saamelaisten perinnetiedon sisällyttäminen ympäristöpäätöksentekoon -hanke. Siinä on kerätty saamelaisten poronhoitoon ja yleisemmin maankäyttöön liittyvää perinteistä tietoa, jota on käytetty hyödyksi erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa Käsivarressa. Perinnetietoa on tarkoitus hyödyntää laajemmin ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa tulevaisuudessa. Hanke suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Käsivarren Akwé: Kon -ryhmän jäsenten ja muiden paikallisyhteisön edustajien kanssa.

Käsivarressa saamelaiskulttuuri ja poronhoito ovat erottamattomalla tavalla yhteydessä toisiinsa, ja saamelaisten perinnetietoa on kerätty haastattelemalla paikallisia poronhoitoa harjoittaneita saamelaisia. Videoille on taltioitu tapoja, joissa perinteet elävät nykyporonhoidossa, kuten porojen kiinniottoa suopungilla, vasojen merkkausta leikattavalla poromerkillä, porojen nylkemistä ja lihan käsittelyä. Videoilla pääsee myös katsomaan, miltä erottelu näyttää poron näkökulmasta sarviin kiinnitetyn kameran avulla.

– Olemme keränneet Käsivarressa tietoa erityisesti alueella käytetystä perinteisestä poronhoitomallista, joka perustuu siitajärjestelmään. Paikallisessa saamelaisyhteisössä pidettiin ensiarvoisen tärkeänä, että ympäristöä koskevissa päätöksenteossa otetaan huomioon poronhoidon harjoittamisen jakautuminen kolmeen erilliseen kyläryhmään Käsivarressa, kertoo tutkimusassistentti Assi Harkoma Arktisesta keskuksesta.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 31.1.2017 Helsingissä, ja siellä käsiteltiin, miten saamelaisten kotiseutualueelle suunniteltavien hankkeiden vaikutuksia muun muassa ympäristöön ja saamelaisten kulttuuriin voidaan arvioida tulevaisuudessa tehokkaammin. Hankkeen loppuraportti julkaistaan lähiaikoina suomeksi ja pohjoissaameksi. Raportti sisältää hankkeessa kerättyä saamelaisten perinnetietoa ja siinä käsitellään myös laajemmin saamelaisten perinnetiedon sisällyttämistä ympäristöpäätöksentekoon.

Videot Arktisen keskuksen verkkosivuilla

Videot YouTubessa

Lisätietoja:

Perinnetieto-projektin verkkosivut


Assi Harkoma
tutkimusassistentti
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 484 4159, assi.harkoma(at)ulapland.fi


LaY/AK/JW