Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Yhteiskuntavastuun merkitykset suhteessa yrityksen kulttuuriin

26.6.2017

Paavo Aarnio on tutkinut Lapin yliopiston johtamisen oppiaineen gradussaan organisaatiokulttuurin ja yhteiskuntavastuun välisen suhteen rakentumista puheessa.

Aarnion mukaan yrityksen yhteiskuntavastuu on osittain organisaatiokulttuurin tuotosta ja puhe yhteiskuntavastuusta voi tuoda yrityksen organisaatiokulttuuriin myös uusia elementtejä.

Tuotteiden osalta yhteiskuntavastuun keskeisimpinä merkityksinä nousivat esille tuotteen turvallisuus ja kestävyys vastakohtana niin sanotulle kertakäyttökulttuurille, sekä vastuullisuuden merkitys kaikissa tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen liittyvissä prosesseissa.

Aarnion tutkimuksessa korostuivat vastuullisuuteen liittyvät sidosryhmien vaatimukset, ja toisaalta myös yrityksen omat vaatimukset yhteistyökumppaneidensa vastuullisuudesta.

Aarnion mukaan yhteiskuntavastuu käsitetään myös moraalisesta näkökulmasta: se ei voi olla pelkkää sanahelinää, vaan sen on oltava linjassa toiminnan kanssa. Lisäksi yhteiskuntavastuu perustuu vapaaseen tahtoon, ja se tuo liiketoimintaan pehmeitä arvoja.

Aarnion mukaan ei riitä, että yrityksen yhteiskuntavastuuasiat on hoidettu hyvin, sen lisäksi niitä pitää alati kehittää. Yhteiskuntavastuu nähdäänkin usein vakuutuksena sille, että yritys voi menestyä myös tulevaisuudessa.

Aarnion johtamisen oppiaineeseen liittyvä Diskurssianalyysi yhteiskuntavastuun ja organisaatiokulttuurin suhteesta -pro gradu tutkielma tarkastettiin Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa kesäkuussa 2017. Graduaan varten Aarnio haastatteli erään suomalaisen yrityksen johtotason henkilöitä.

Aarnion opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62894  

Lisätietoja:

Paavo Aarnio, puh. 040 745 2846, paavo.aarnio@gmail.com

LY/Viestintä/OT