seina2.jpg

Yhteistyö vauhtiin: Uusia opintopolkuja ja yhteisiä opintoja korkeakoulukonsernissa

25.8.2017

Projektipäällikkö Kaisa Lammi ja LUC-opintoluotsi Laura Ylinampa ovat aloittaneet työn LUC2020 – kehittämisohjelman Oppimisen sisältöjen kehittämisprojektissa. Tavoitteena on koota Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun olemassa olevista opinnoista Lapin korkeakoulukonsernille yhteisiä, ristiin valittavia opintoja ja tehostaa niiden valintaa.

Opiskelijoilla on tälläkin hetkellä mahdollisuus opiskella opintoja konsernin toisesta korkeakoulusta. Opinnot täytyy ensin hyväksyttää oman korkeakoulun henkilökunnalta omiin opintoihin sopiviksi.

Korkeakoulukonsernin opintoja kutsutaan nimellä LUC-opinnot. LUC-opinnoiksi on tarkoitus löytää kevääksi 50-70 opintopisteen kokoinen opintotarjonta, josta opiskelija voi niin halutessaan valita osaamistaan täydentäviä opintoja. Syyslukukauden LUC-opintotarjontaan on koottu yhteistyössä opettajien kanssa yleisluontoisia verkko- ja monimuoto-opetuksena tarjottavia kokonaisuuksia, joita opiskelijan on helppo valita sivuaineopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin. Valta-osa opinnoista on tarkoitus tarjota verkko-opintoina, jotta ne ovat mahdollisia suorittaa kaikilla korkeakoulukonsernin kampuksilla.

Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan konserniopintoja, jotka ovat joustavasti suoritettavissa ja usein tarjoavat omaan alaan nähden erilaista osaamista. Hankkeen opintojen on tarkoitus sujuvoittaa ja nopeuttaa opiskelijoiden opintopolkuja ja lisätä 55 opintopisteen suorittamista. Projektissa on tarkoitus myös rakentaa luontaisia opintopolkuja, joissa opiskelija valitsee toisessa korkeakoulussa järjestettävistä opinnoista kokonaisuuksia omaan opinto-ohjelmaansa. Tänä vuonna sopivia yhteisiä opintokokonaisuuksia on löydetty muun muassa kesäkurssina toteutetusta pelituotantoprojektista sekä liikunnanohjaaja opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa kasvatustieteen perusteet osana tutkinnon vapaavalinnaisia opintoja ja ponnahduslautana hakiessa liikuntatieteelliseen tiedekuntaan liikunnanopettajaksi.

Alkanut yhteistyö sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa on ollut myönteistä ja innostunutta: hankkeen tavoite tukea sekä opiskelijoiden opintopolkujen monipuolistumista, että opettajien opetusresurssien hyötykäyttöä on koettu tärkeäksi LUC-opintojen kehittämisessä. Toimintaa laajennetaan tulevina lukukausina.

Projektilla on ohjausryhmä, johon on nimetty yliopiston ja ammattikorkeakoulun edustajina Kaarina Määttä (pj), Veli Juola, Merija Timonen, Reijo Tolppi, Antti Honkanen, Merja Laitinen, Heidi Pyyny, Jonna Häkkilä, Jarmo Nikumaa ja Asta Alatossava.

       

Kaisa Lammi                       Laura Ylinampa
Projektipäällikkö                   LUC-opintoluotsi / suunnittelija
puh 040 142 9036                 puh 040 484 4354
kaisa.lammi (at) lapinamk.fi        laura.ylinampa (at) ulapland.fi

LUC/Viestintä/J-EK