Rehtorin päätökset
Rehtorin päätöksiä

Ympäristötyöryhmän kokoonpanon muutos

5.5.2020

Rehtorin päätös 5.5.2020: Ympäristötyöryhmän kokoonpanon muutos
Lapin yliopiston ympäristötyöryhmä on perustettu rehtorin päätöksellä 27.2.2019.

Lapin yliopiston ympäristötyöryhmän tehtävänä on:

  • selvittää yliopiston ympäristöasioiden nykytila
  • esittää suosituksia ympäristöllisesti kestävämpään toimintaan yliopistoarjessa
  • päivittää yliopiston ympäristöohjelma vuodesta 2020 eteenpäin
  • selvittää ympäristöjärjestelmän edellytykset Lapin yliopistossa ja mahdollisuudet yhteisen University of The Arctic ympäristöjärjestelmän rakentamiseen

Lapin yliopiston ympäristötyöryhmä 5.5.2020 alkaen:
Osmo Rätti (pj.), vararehtori
Juha Aavikko, kampusmanageri
Hannele Alajoutsijärvi, toimitilasuunnittelija
Assi Harkoma, projektikoordinaattori, Arktinen keskus
Matti Honkala, talousjohtaja
Ilari Hovila, varadekaani, ympäristöoikeuden lehtori, OTK
Jorma Puuronen, suunnittelujohtaja
Sari Väyrynen, viestintäsuunnittelija (varahenkilö viestintäsuunnittelija Jaana Ojuva)
Meri Forsman, opiskelijajäsen, LYY
Juho Keränen, opiskelijajäsen, LYY
Antti Eteläaho, opiskelijajäsen, LYY (siht.)

Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita.

---------------