Sámegillii

samegillii_banneri.jpgNákkus: Sámeoahpahusa ovddideapmi oktasgaš oahpaheaddji duohken , Struktuvrraid ja guottuid galggašii rievdadit vai sámeoahpahus doarjjošii buorebut sámegiela ja kultuvra čájeha Rauna Rahko-Ravantti nákkosdutkamuš. Dálá dilis sámeoahpahusa ovddideapmi ovttasgaš oahpaheaddji duohken ja sámeoahpahusa sajádat lea heittot. Ovddidanbargu galggašii leat olles skuvla oktasaš áššin. 

Sápmelaččat, skuvla ja sámi pedagogihkka, Kide 4/2013 

Eamiálbmot ja etnihkalašvuohta, Kide 3/2013 

”Váigadis” identitehta, Kide 2/2013 

Dutkan miehtebiekkas, Kide 1/2013 

Eamiálbmoga nuppátuvvi sajádat, Kide 4/2012 

Nanosmuvvi sámedutkan, Kide 3/2012  

Movttiidahtti ovdáneapmi, Kide 2/2012