yliopisto_ttkn_suunnalta690x220.jpg

Lappi allaoahpahaga skuvlensuorggit

Pedagogalaš dieđagoddi

Rávesolbmuid pedagogihkka
Pedagogihkka
Luohkkáoahpaheaddji skuvlen
Mediabajásgeassin

Juridihkalaš dieđagoddi

Riektenotára ja vuoigatvuođadiehtaga magistara dutkosat
 

Dáidagiid dieđagoddi

Audiovisuálalaš mediakultuvra
Gráfalaš plánen
Govvadáiddabajásgeassin
Skoađastin- ja tekstiilahábmen, bivttasplánen (bivttasteapmi)
Industriijalaš hábmen

 

Servodatdiehtagiid dieđagoddi

Hálddahusdieđa ja heiveheaddji psykologiija ja hovden
Turismadutkan
Politihkkadiehtagat (riikkaidgaskasaš gaskavuođat ja stáhtaoahppu) ja sosiologiija
Sosiálabargu

Sámegielat dihtomearri gávdno ain buot dieđagottiin ja oahppoávdnasiin!