Taustaa

Ekologisesti kestävän maankäytön suunnittelussa, alueiden käytön ja hoidon ohjeistuksessa sekä ympäristön tilan seurannassa tarvitaan monentyyppistä luontotietoa. Linnustotietojen kokoamisella on maassemme varsin menestyksekäs historia; tämä jatkuu edelleen mm. Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoiman Suomen kolmannen lintuatlaksen muodossa. Ympäristön tilan seurannassa pitkäaikaisseurantasarjat, kuten lintuatlaskartoitus, ovat erittäin merkityksellisiä.

Monipuolisen linnuston on todettu lisäävän alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Kaupunkiympäristön suunnittelusta ja valvonnasta vastaavat virkamiestahot tarvitsevat linnustotietoja maankäytön suunnittelun ja ympäristön tilan seurannan taustaksi. Ympäristösektori tarvitsee niin ikään tietoja erityisesti arvokkaista lintualueista sekä uhanalaisten, Euroopan unionin lintudirektivin liitteessä I mainittujen lajien, Suomen erityisvastuulajien sekä harvalukuisten lintulajien esiintymistä.

Matkailusektorille tiedot luontomatkailukohteiksi soveltuvista monipuolisista lintukohteista sekä kiinnostavien lintualajien esiintymispaikoista ovat arvokkaita. Kaupunkilaisten kiinnostus lähiluontoaan kohtaan on viime vuosina kasvanut; ympäristön tila, siinä tapahtuvat muutokset ja muutosten syyt ovat lisääntyvän huomion kohteena. Harrastajien aktiivisuus ilmoittaa luontohavaintojaan on sähköisen median myötä helpottunut ja lisännyt havaintomääriä. Harrastaja- ja kansalaistiedon hyödyntäminen on yksi keino koota varsin kattaviakin aineistoja eri eliölajien levinneisyyksistä ja runsauksista. Yhteistyöverkosto kaupunkilaisten, lintuharrastajien, tutkijoiden sekä ympäristö- ja matkailusektorin välillä tulee tehostamaan lintutietojen kokoamista ja saattamista käyttökelpoiseen muotoon ympäristön tilan arviointia ja seurantaa varten.


                                                                    

Rvnm_Lintualtas_Footer.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK