opiskelua_121.jpg
Monilukutaito lukion opetussuunnitelmassa
Mitä on monilukutaito?

Käsitteenä monilukutaito on yläkäsite monelle lukutaidolle, kuten medialukutaidolle, visuaaliselle lukutaidolle ja kuvanlukutaidolle. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Opetussuunnitelmassa (OPH 2015) monilukutaidon etuliite ”moni” viittaa ennen kaikkea tekstien ”moneuteen” eli tekstit voivat olla sanallisia, kuvallisia, auditiivisia, numeerisia, kinesteettisiä symbolijärjestelmiä sekä niiden yhdistelmiä. 

Monilukutaitoiseksi kehitytään vähitellen. Monilukutaitoinen osaa esimerkiksi hakea, valita ja jakaa erilaisia ja monimuotoisia tekstiaineistoja. Hän oppii tuottamaan ja tulkitsemaan tekstejä, jotka voivat olla niin kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa kuin digitaalisessa muodossa. Monilukutaitoa on myös se, että osaa argumentoida väitteensä niin kasvokkain tapahtuvassa kuin nettikeskusteluissa, tai että oppii ymmärtämään ja arvioimaan sosiaalisen median tuottamaa sisältöä digitaalisessa maailmassa.

Sosiaalisen median ympäristöissä monilukutaitoinen tunnistaa tekstin tekijän tarkoitusperiä: viihdyttäminen, luotettavan tiedon tarjoaminen, tekijän mielipiteen kertominen, lukijan mielipiteisiin vaikuttaminen, jonkun asian tai tuotteen myyminen lukijalle, lukijan saaminen klikkaamaan jotakin linkkiä tai mainosta, lukijan saaminen vastaamaan itselleen, kiusaaminen, vahingon aiheuttaminen tai jonkun mustamaalaaminen (Pönkä 2016).

wordle.png

 

Miten edistää monilukutaitoa opetuksessa?

Monilukutaidon edistämistä voi toteuttaa neljällä monilukutaidon osa-alueella ja niihin sisältyvillä mediakasvatusteoilla (Rasi & Kangas 2018), jotka on koottu alla olevaan taulukkoon. Monilukutaidon osa-alueet ovat:

 • monimuotoisten tietolähteiden käyttö
 • tietolähteiden ja tiedon kriittinen arviointi
 • tiedon tuottaminen, esittäminen, jakaminen monimuotoisesti ja luovasti
 • kasvattaminen digitaalisen median käyttöön ja mediassa toimimiseen

Monimuotoisten tietolähteiden käyttö opetuksessa tarkoittaa, että oppikirjan lisäksi oppiminen pohjautuu moniin eri tietolähteisiin, jotka tarjoavat opiskeltavaan aiheeseen tai teemaan erilaisia näkökulmia. Toinen monilukutaidon keskeinen ulottuvuus on tiedon ja tietolähteiden kriittinen arviointi, eikä oppikirjoissa esitetyllä tiedolla ole tässä suhteessa erityisasemaa. Monilukutaidon kehittämistä opetuksessa on myös se, että tietoa opitaan tuottamaan, esittämään sekä jakamaan monimuotoisesti ja luovasti. Neljäs monilukutaidon osa-alue on oppia käyttämään mediaa ja toimimaan mediassa vastuullisesti, yhteisöllisesti ja eettisesti.

Monilukutaidon osa-alue
Osa-aluetta tukevat mediakasvatusteot
Monimuotoisten tietolähteiden käyttö

 

Miten ja mistä sinä ja opiskelijasi hankitte tietoa? Millaisia tietolähteitä käytätte? Millaisia tekstejä hyödynnätte?

 

Käytetään oppikirjan lisäksi muita tietolähteitä, erityisesti opiskelijoille merkityksellisiä lähteitä (some, webbisivustot, TV-ohjelmat, elokuvat, mainokset, lehdet, uutiset, pelit jne.)

 

Käytetään sanallisia, kuvallisia, auditiivisia, numeerisia tai kinesteettisiä tekstejä sekä niiden yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia

 

Tietolähteiden ja tiedon kriittinen arviointi

 

Miten arvioitte tietoa (ml. oppikirjoissa esitettyä)? Mitä tietolähteissä erityisesti arvioitte?

 

Arvioidaan tietolähteiden ja tiedon:
 • oikeellisuutta
 • luotettavuutta
 • näkökulmia, arvoja, tarkoitusperiä (esim. taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset, tieteelliset)
 • tekijänoikeuksia, sananvapautta
Tiedon tuottaminen, esittäminen, jakaminen monimuotoisesti ja luovasti

 

Miten ja missä muodossa sinä ja opiskelijasi tuotatte, esitätte ja jaatte tietoa, ymmärrystä ja osaamista?

 

Tuotetaan monimuotoisia tekstejä, esim.
 • sanallisia: käsinkirjoitettu tarina, juttu verkkolehteen, käsitekartta
 • kuvallisia: kuvakollaasi, kuvakirja, piirros
 • auditiivisia: puhe, äänitiedosto, kuunnelma, podcast
 • numeerisia: prosenttiluvut, lukumäärät
 • kinesteettisiä: näytelmä, pantomiimi, tanssiesitys
 • näiden yhdistelmiä: blogikirjoitus, peli, video, animaatio, videotaideteos

 

Kasvattaminen digitaalisen median käyttöön ja mediassa toimimiseen

 

Miten kasvatat median käyttöön ja mediassa toimimiseen, joka tukee tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, identiteetin rakentumista, hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta?

 

Käytetään digitaalista teknologiaa ja mediaa monipuolisesti, vastuullisesti, yhteisöllisesti ja eettisesti itseilmaisussa, vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisessa.

 

Kirjallisuutta monilukutaidosta
MOPPI-mallin toteutusesimerkkejä
(kuvaus lisätään myöhemmin...)

Puhelinvaihde
016 341 341

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Käyntiosoite
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi

Postiosoite
PL 122, 96101 Rovaniemi

Y-tunnus: 0292800-5

Tietosuoja ja evästekäytännöt >
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK