Opiskelijan puheenvuoro
Avajaisten puheet

Lapin yliopiston lukuvuoden 2018-2019 avajaiset

Opiskelijan puhe

Anni-Sofia Sihvo
Hallituksen puheenjohtaja
Lapin yliopiston ylioppilaskunta


Arvoisa rehtori ja kutsuvieraat, hyvä yliopiston henkilökunta ja opiskelijakollegat

Syksyllä 2013 näihin aikoihin astelin jännittynein askelin tähän samaiseen saliin ensimmäisen vuoden opiskelijana ja vasta valmistuneena ylioppilaana. Aistin muutoksen. Tämä muutos oli uudelle opiskelijalle valtava, ja kutsun silloisen opiskelijaelämäni suurinta muutosta akateemiseksi vapaudeksi.

Tuntuu siltä, että muutoksella sanana on nykypäivän hektisessä yhteiskunnassa hiukan negatiivinen sävy. Muutos herättää pelkoa ja epäilyä, ja tulevaisuus voi tuntua epävarmalta.

Me opiskelijat olemme halunneet olla muutoksen airueina läpi Suomen historian. Opiskelijaliike on uskaltanut ennakkoluulottomasti katsoa tulevaan, mikä on rohkaissut muuta yhteiskuntaa mukaan kehitykseen. Pidän koulutusta sosiaalisen ja yhteiskunnallisen muutoksen alustana ja mahdollistajana. Koulutus reflektoi vahvasti olemassa olevan yhteiskuntamme nykytilaa ja on perusta aina vain paremmalle tulevaisuudelle.

Tähän viiteen vuoteen on mahtunut myös muutoksia opiskelukulttuuriin, ja onkin hienoa nähdä, että etenkin opiskelijatapahtumat elävät ajassa. Ylioppilasliike osoittaa ja on jo osoittanut aktiivista kypsyyttä muovatessaan opiskelijatapahtumia niin, että yhdenvertaisuus ja jokaisen opiskelijan yksityisyys huomioidaan kaikessa toiminnassa. Perinteet opiskelijan elämässä ovat tärkeitä, mutta perinteitä ei tule pitää yllä ainoastaan perinteiden vuoksi. Ylioppilasliikekin elää muutosta.

Kuitenkin tänä päivänä koen, että me opiskelijat olemme yhä enemmän jatkuvan muutoksen kohteena, ja yleensä nämä muutokset ovat sellaisia, joihin emme ole itse voineet vaikuttaa. Tässä kohtaa ei voi olla mainitsematta opiskelijan toimeentuloa. Opiskelijan usein ainoa sosiaaliturva opintotuki on viimeisen parin vuoden aikana kokenut vahvoja muutoksia, ja minunkin opintojeni aikana voimassa on parhaimmillaan ollut yhtä aikaa yli 3 erilaista opintotukimallia. En usko, että kovin moni muu väestöryhmä kykenisi elämään useita vuosia vastaavassa epävarmuudessa, jota opiskelijan sosiaaliturvan muutokset jatkuvasti aiheuttavat.

Olen opintojeni kautta oppinut, että muutoksen johtamisessa merkittävää on asianosaisten osallistaminen esimerkiksi avoimella ja rehellisellä keskustelulla muutoksen tavoitteista sekä yhteisön sitouttaminen ja sitoutuminen muutokseen. Olemme opiskelijoina saaneet osallistua Lapin korkeakoulukentän fyysisten ja sosiaalisten rakenteiden muutokseen, ja olemme saaneet olla vahvasti mukana korkeakoulukonsernin kehittämisessä. Tämä on saanut ainakin minut kokemaan, että korkeakoulutuksen tulevaisuus Lapissa on turvallinen ja hahmotettavissa, mikä on luonut uskoa tähän muutokseen. Koen, että opiskelijoiden ja yhteisön sitoutuminen on edellytys onnistuneelle muutokselle.Hyvät juhlavieraat,

opiskelijankin elämässä ainoastaan muutos on varmaa. Parhaiten me onnistumme ja sopeudumme muutokseen, kun toteutamme sen yhdessä – kuunnellen, keskustellen ja toistemme mielipiteitä kunnioittaen.