Eettiset periaatteet ja ennakkoarviointi
Tutkimuseettinen ennakkoarviointi
Tällöin tarvitset lausunnon
Näin laadit lausuntopyynnön
Miten toimit, kun sinulta kysytään eettistä lausuntoa eikä eettistä ennakkoarviointia ole toteutettu
Pitääkö lausuntoa hakea uudelleen mikäli tutkimussuunnitelma muuttuu?
Toimikunnan kokoonpano 2022-2024