Eettiset periaatteet ja ennakkoarviointi
Tutkimuseettinen ennakkoarviointi
Tällöin tarvitset lausunnon
Näin laadit lausuntopyynnön
Toimikunnan kokoonpano 2022-2024