Koulutustarjonta: kandidaatin ja maisterin tutkinnot
Suoraan maisteriopintoihin
Englanninkieliset maisteriohjelmat, syksyllä 2018 alkava koulutus
Erillishaut
Tiedekuntien valintaoppaat 2018
Tutkijakoulutus Lapin yliopistossa
Tohtoriohjelmat
Kansainvälisty Lapin yliopistossa
Tutustu myös