Tutkinto- ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita. Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterintutkinnon kypsyysnäytteinä.

Muutoksissa myönteistä organisaatiokulttuuria tukee osallistava, mutta vahva varhaiskasvatuksen johtajuus

Myönteistä organisaatiokulttuuria tukeva johtajuus kunnallisen varhaiskasvatuksen kontekstissa edellyttää sekä vahvaa ja päämäärätietoista, että osallistavaa, ihmisläheistä ja myötäelävää johtajuutta. Varhaiskasvatuksen johtamistyö näyttäytyy jatkuvien muutosten keskellä haasteellisena ja uuvuttavana, mutta myös iloa tuottavana.Pro gradu -tutkielmassani tutkin kunnallisen varhaiskas [...]

Systeeminen lastensuojelu vanhempien silmin

Lastensuojelun avohuollon tavoitteena on edistää perheen arkea parempaan ja vahvistaa perheiden toimintakykyä. Lastensuojelutyön tueksi on kehitetty erilaisia malleja ja yksi niistä on systeeminen toimintamalli.Pro gradu –tutkielmassani tutkin vanhempien käsityksiä systeemisestä lastensuojelusta sekä sitä, millaisilla tekijöillä on merkitystä lastensuojelun systeemisessä työskentelyssä. Tutkimukseen haas [...]

Ainejärjestöt