Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Julkisen palvelun asiakas on arvokas voimavara palvelujen kehittämisessä ja niiden tuotannossa

​Osallistamalla vanhempia varhaiskasvatuksen palvelutuotantoon sekä sen kehittämiseen voidaan tuottaa parempia lapsen edun huomioon ottavia palveluja. Avoin tiedonkulku ja kiinnostus osallistamisen toteuttamiseen ovat osallistamisen sekä yhteistuotannon onnistumisen edellytyksiä.Tutkin pro gradu -tutkielmassani onnistuneen osallisuuden ja yhteistuottajuuden edellytyksiä julkisessa varhaiskasvatuspalvelussa. Onnistuneen osallisuuden ja yhteistuottajuuden edellytyks [...]

Miten mediassa puhutaan alaikäisistä perheenyhdistäjistä

Tutkiessani Helsingin Sanomien kirjoituksia vuosilta 1997 – 2016 havaitsin diskurssien muutoksen alaikäisiä perheenyhdistäjiä koskevissa kirjoituksissa. Aihe on tärkeä, sillä median luomilla diskursseilla on valtaa siihen, minkälaisia asioita ihmiset pitävät tärkeinä ja millaista politiikkaa yhteiskunnassa ajetaan. Lapselle perhe tarjoaa yhteisyyttä, turvallisuutta, hyväksyntää ja tukea. Yksin maahan tulle [...]

Ainejärjestöt