Tutkinto- ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita. Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterintutkinnon kypsyysnäytteinä.

Sosiaalityön rooli, tehtävä ja toimintamallit lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa

Lähisuhdeväkivallan määrä on lisääntynyt koronapandemian kestäessä, ja moni sosiaalityöntekijätörmää siihen työtehtävissään. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että lähisuhdeväkivalta tunnistetaantai ei tunnisteta? Mitä keinoja sosiaalityöllä on käytettävissään lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksija uhrin auttamiseksi? Tätä [...]

Lastensuojelun sijaishuollon kilpailuttamisen kompleksisuus

Pro gradu -tutkielmassa analysoimassani lastensuojelun sijaishuollon tarjouspyynnössä haluttiin hankkia lapsille sijaishuoltoa minimilaatuvaatimusten mukaisesti. Sijaishuolto eli lasten koti määritellään kilpailutuksissa tuotteeksi. Sijaishuoltoa koskevat laatuvaatimukset näyttäytyivät tutkimieni kilpailuttamisasiakirjojen perusteella eräiltä osin abstrakteina. Tällöin niiden tulkinnassa voi olla eroja.  Keskeistä [...]

Ainejärjestöt