Tutkinto- ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita. Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterintutkinnon kypsyysnäytteinä.

Laki lastensuojelun työvälineenä?

Lastensuojelun sosiaalityö on vaativaa asiantuntijatyötä, jonka tekijöillä on oltava laaja tietämys ja tuntemus myös oikeudellisista asioista. Vai onko? Miten lastensuojelussa työskentelevät sosiaalityöntekijät käsittävät oikeudellisen osaamisen merkityksen ja vaatimukset osana sosiaalityötä? Entä olisiko lastensuojelussa työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä mielestää [...]

Lapsen etu merkityksellistyy vanhemmuuteen

Lapsen edun käsitteen joustavuus ja lukuisat tulkintamahdollisuudet haastavat julkista valtaa käyttäviä viranomaisia. Huoltoriidoissa lapsen etua arvioidaan usealla eri taholla.LOS:in 3 artiklan 1 kohta edellyttää, että jokaisessa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten toiminnassa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (LOS 60/1991). Lapse [...]

Ainejärjestöt