Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Vanhempien ero voi olla mahdollisuus parempiin ja rauhallisempiin perhesuhteisiin

”ihan sama kuinka pahat välit äidillä ja isällä on…niin silti äidin ei olis tarvinut tuoda negatiivisuutta isää kohtaan mulle… kaikesta huolimatta se on mun isä”.  Perheen arki on voinut olla ennen vanhempien eroa jatkuvaa riitelyä tai perheessä on voinut olla esimerkiksi väkivaltaa, jolloin lapsi pääsee eron myötä irrottautumaan näistä ikävistä asioista eroon. On [...]

Julkisen palvelun asiakas on arvokas voimavara palvelujen kehittämisessä ja niiden tuotannossa

​Osallistamalla vanhempia varhaiskasvatuksen palvelutuotantoon sekä sen kehittämiseen voidaan tuottaa parempia lapsen edun huomioon ottavia palveluja. Avoin tiedonkulku ja kiinnostus osallistamisen toteuttamiseen ovat osallistamisen sekä yhteistuotannon onnistumisen edellytyksiä.Tutkin pro gradu -tutkielmassani onnistuneen osallisuuden ja yhteistuottajuuden edellytyksiä julkisessa varhaiskasvatuspalvelussa. Onnistuneen osallisuuden ja yhteistuottajuuden edellytyks [...]

Ainejärjestöt