Tutkinto- ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita. Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterintutkinnon kypsyysnäytteinä.

Projektityön monet kasvot

Projekteista on tullut viimeisten vuosikymmenten aikana erittäin suosittu työ- ja organisoitumismuoto, jonka myötä projektityö koskettaa yhä useampaa suomalaista työikäistä. Syitä projektityön suosion kasvuun on monia, joista olennaisin varmaankin on markkinoiden tehostamistarpeet ja kilpaileminen. Suosion kasvussa on otettu huomioon liiketoiminnan intressit ja tarpeet, mutta millaisia merkityksiä muutoksella on ollut tavallisten ty&oum [...]

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät riskien ja uhkien kohteena

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kohtaavat asiakastilanteissaan erilaisia riskejä ja uhkia, jotka kohdistuvat heihin asiakkaiden taholta. Millaiset tilanteet sosiaalityöntekijät määrittelevät riskialttiiksi tai uhkaaviksi? Miten näitä tilanteita olisi mahdollista enna-koida tai ehkäistä, jotta työn tekeminen olisi turvallisempaa?Pro-gradu tutkielmassani tarkastelen lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin kohdistuvia riski [...]

Ainejärjestöt