Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Sähköistyvällä hallinnolla välillisiä vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin

Paikallishallinnon työntekijän työhyvinvointi sähköistyvässä julkisessa hallinnossa edellyttää henkilöstöltä vastuuta oman työhyvinvoinnin ylläpidosta ja tukea johtamiselta.  Julkinen hallinto tavoittelee toimintojen ja palveluiden sähköistämisellä tehokasta ja taloudellista hallintoa sekä palveluiden käyttäjien asioinnin parantamista. Onkin jo tavanomaista, että julkisten palv [...]

Ajaako karisma perinteisen poliittisen ideologian ohi?

Politiikan tutkimuksessa karisman ja politiikan henkilöitymisen merkitys on ollut suosittu puheenaihe viimeisten vuosien aikana. Presidenttivetoisissa yhteiskunnissa poliittisten johtajien henkilökohtainen merkitys on ottanut suurta roolia, joten karisman merkitystä ei tule suinkaan vähätellä.Poliitikot ja poliittiset johtajat rakentavat julkisuuskuvaansa tietoisesti Monet poliitikot ja poliittiset johtajat, niin kansallisesti, kuin kansainvälisesti hy&oum [...]

Ainejärjestöt