Tutkinto- ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita. Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterintutkinnon kypsyysnäytteinä.

E-leadership development during the COVID-19 pandemic

The world of employment has been going through sudden and extensive changes due to COVID-19 creating new challenges to leaders around the globe – luckily there are hope and opportunities to be found.  COVID-19 pandemic started to affect the globe at the end of 2019 and has continued to do so well in to summer of 2022. Pandemic has left its mark on the world but also inspired us to develop coping mechanisms to strive through challenges – One of them was and is the rapid developme [...]

Hoivakriisi ja kuntien ulkoistamat ikääntyneiden asumispalvelut

Suomessa ikääntyneiden hoivakriisiä on eletty jo pitkään ja ajoittain erinäisiä hoivaan liittyviä epäkohtia, haasteita ja ongelmia on nostettu esiin muun muassa mediassa sekä esimerkiksi myös apulaisoikeusasiamiesten selvityksissä eri vuosina (kts. Paunio 2010; Sakslin 2020). Vuoden 2019 hoivakriisin taustaHoivakriisi kärjistyi Suomessa jälleen alkuvuodesta 2019, jolloin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto V [...]

Ainejärjestöt