Tutkinto- ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita. Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterintutkinnon kypsyysnäytteinä.

Miten työntekijät käsittävät työpaikkansa palautekulttuurin?

Palautekulttuuri on monimutkainen kokonaisuus täynnä päällekkäisiä ja tunnesidonnaisia teemoja. Palautekulttuurin tutkiminenPerehdyin pro gradu -tutkimuksessani erään suomalaisen kaupungin sosiaali- ja terveysalan hallinnon yksikön työntekijöiden käsityksiin palautekulttuurista. Toteutin tutkimukseni fenomenografista metodia käyttäen ja keräsin niin määrällistä kuin myös laadullista aineistoa [...]

Itämeren hyvä tila vs. Itämeren käyttö

Ainutlaatuisen Itämeren hyvä tila saavutettavissa vai vain saavuttamaton tavoite? Itämerta kuormittavat niin sinne kuulumattomat aineet kuin ihmisten toiminta. Itämerta ja sen laatua seurataan jatkuvasti erilaisten osa-alueiden avulla. [1] Näitä osa-alueita on yhteensä 11, ja niihin kuuluvat esimerkiksi;Biologinen monimuotoisuusRoskaantuminenIhmisravintona käytettävien eliöiden epäpuhtaudetRehevöityminen ja muut epäpuhtauksien pito [...]

Ainejärjestöt