Pääaineet ja maisteriohjelmat
Sivuaineet
Menetelmäopinnot
Opintoneuvonta
Tentit
Yhteisillä tulilla -blogi

Yhteisillä tulilla on tiedeblogi, jossa tutkijamme kirjoittavat uusimmista tutkimustuloksistaan ja pohtivat tieteessä tapahtuvia ajankohtaisista asioita.
Blogissa julkaistaan myös opiskelijoidemme omista pro gradu -tutkielmistaan laatimia kirjoitelmia, jotka toimivat samalla maisterin tutkinnon kypsyysnäytteinä.

Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalan järjestöissä

​Suomalaisissa järjestöissä työtyytyväisyys koetaan alhaisemmaksi muihin sektoreihin ja kansainvälisiin vertailuihin nähden. Työhyvinvointia ja sen johtamista järjestöissä on maassamme kuitenkin tutkittu kohtalaisen vähän.  Olen tutkinut pro gradu -työssäni työhyvinvoinnin johtamista sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Tutkimissani järjestöissä työhyvinvointi ymmä [...]

Lapin hiljaisuus on espanjalaisnuorelle kokonaisvaltainen elämys

Hiljaisuus on ollut suomalaismediassa toistuvasti esillä viime aikoina. Hiljaisuus on liitetty muun muassa äänimaisematutkimukseen sekä hiljaisuuden ja luonnon yhdessä muodostamiin terveysvaikutuksiin. Moni meluisasta ja saasteisesta suurkaupungista tuleva ulkomaalainen matkailija haluaa nauttia Lapin rauhasta ja puhtaasta ilmasta.Hiljaisuus on kansainvälisestä näkökulmasta ajatellen jopa eksoottista. Pahimmasta talouskriisistä toipuvat Etelä [...]

Ainejärjestöt