Vastaanota opiskelupaikka
Ilmoittaudu ajoissa yliopistoon
Käyttäjätunnus ja opiskelijakortti
Opintojen aloittaminen
Tuutorit opintojesi tukena