Opintojen aloittaminen
Vastaanota opiskelupaikka
Ilmoittaudu ajoissa yliopistoon
Käyttäjätunnus ja opiskelijakortti
Lataa tuudo