Pää- ja sivuaineopinnot
Menetelmäopinnot
Viestintää, kieliä, kulttuuria ja kansainvälisyyttä
AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
Harjoittelu
Opiskelijoiden vakuutusturva
Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä
Joustava opinto-oikeus
Esteetön opiskelu
Tilojen käyttö 24/7
Opiskelijatuutoriksi
Tekoälypohjaisten työkalujen käyttö