Pää- ja sivuaineopinnot
Menetelmäopinnot
Viestintää, kieliä, kulttuuria ja kansainvälisyyttä
AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
Ristiinopiskelu Lapin korkeakoulukonsernissa (LUC)
Ristiinopiskelu Oulun yliopistossa
Harjoittelu
Opiskelijoiden vakuutusturva
Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä
Esteetön opiskelu
Tilojen käyttö 24/7
Opiskelijatuutoriksi
Tekoälypohjaisten työkalujen käyttö