Turvallisuus ja kriisinhallinta
Näin teet hätäilmoituksen
Toimi näin, jos saat tiedon traumaattisesta tapahtumasta
Tulipalon sattuessa
Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa
Ensiapuohjeita erilaisiin tilanteisiin
Varkaus-, ryöstö- ja uhkaustilanteet
Vastuut tiedottamisesta onnettomuus-, vaara- ja kriisitilanteessa
Yliopiston kriisi- ja turvallisuustyöryhmä
Valmiusryhmä
Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja heidän vastuualueensa
Yhteystietoja