Ohjauskulma
Opintojen suunnittelu ja ohjaus
HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS laaditaan opintojen alussa osana orientoivia opintojasi. HOPS:n tavoitteena on:
- tukea ajankäyttösi hallintaa
- tukea opintojesi pitkäjänteistä suunnittelua
- auttaa osaamisesi kehittymisen arvioinnissa

Suunnittele HOPS Pepissä. Järjestämme uuden opiskelijan HOPS-työpajoja, joissa voit tulla tuetusti opettelemaan Pepin käyttöä ja suunnittelemaan opintojasi Pepissä. Työpajojen ajankohdat löydät yllä olevasta kalenterista. OmaOpettaja auttaa sinua HOPS:n sisällön suunnittelussa ja hyväksyy HOPS:si Pepissä. 

Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Esteettömyys
Esteettömyys koskee koko yliopistoyhteisöämme, mutta erityisen tärkeää se on sinulle, jolla on jokin vamma, sairaus tai oppimisvaikeuksia. Opintojen yksilöllisillä järjestelyillä varmistamme kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella.

Esteettömyystyö perustuu yhdenvertaisuuslakiin, ja esteettömyys on mukana myös yliopistomme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Yksilölliset järjestelyt opiskelun tukena

Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan huomioimaan yksilölliset järjestelyt koko opintojesi ajaksi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, tutustu ohjeisiin ja täytä hakemus. Palauta hakemus opintopäällikkö Janette Tolpille.

Esimerkkejä opintojen yksilöllisistä järjestelyistä:

  • lisäaika
  • tietokoneen käyttö
  • rauhallinen koetila
  • laajempi kirjoitustila
  • liikuntaesteiden huomiointi
 

Opintojen yksilölliset järjestelyt:
Janette Tolppi, opintopäällikkö, opetus- ja oppimispalvelut & Piritta Akujärvi, suunnittelija, opetus- ja oppimispalvelut
yksilolliset.jarjestelyt(at)ulapland.fi.s

AHOT - hyväksiluvut

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) menettelyn kautta sinun ei tarvitse enää opiskella uudelleen yliopistossa asioita, jotka jo osaat. AHOTia eli hyväksilukua voit hakea sekä aiemmilla opinnoillasi että muulla tavoin hankkimallasi osaamisella. Pohdi mitä uutta osaamista haluat hankkia koulutuksellasi ja miten se rakentuu aiemman osaamisesi varaan. Mikäli haluat tutkintoosi kokonaisia uusia sivuaineita, aiempien opintojen sisällyttäminen ei välttämättä ole tarkoituksen mukaista.

Jos haluat hakea hyväksilukuja, toimi seuraavasti:

Voit hakea muualla suorittamiesi opintojen sisällyttämistä tutkintoosi tai hakea korvaavuutta tutkintoosi kuuluviin opintoihin muualla suorittamillasi, sisällöltään vastaavilla opinnoilla. Voit saada korvattua tutkintoosi kuuluvia opintoja myös muulla osaamisellasi, jota on voinut kertyä esimerkiksi täydennys- tai vapaan sivistystyön koulutuksissa, työtehtävissä, työpaikkojen lyhytohjelmissa tai hankkeiden, luottamustoimien tai harrastusten yhteydessä.

Lue lisää: https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Opintojen-aikana/Opiskelun-kaytannot/AHOT

Sivuaineet ja valinnaisuudet tutkinnossa

Sivuaineopinnoilla tarkoitetaan niitä opintoja, jotka tutkinto-opiskelijana suoritat koulutusohjelmasi pääaineen lisäksi ja sisällytät ne tutkintoonsi. Sivuaineopinnot tarjoavat mahdollisuuden suunnata tutkintonsa omien tavoitteiden, taipumusten ja urasuunnitelmien mukaisesti. Opiskelijana voit valita oman kiinnostuksensa mukaan eri koulutusohjelmien, muiden tiedekuntien, Lapin ammattikorkeakoulun tai muiden kotimaisten tai ulkomaisten korkeakoulujen tarjoamia opintojaksoja. Kyseeseen voivat tulla myös avoimen yliopiston tai kesäyliopiston järjestämät kurssit. Yliopistossamme on vapaa sivuaineoikeus.

Sivuaineopinnoissa suoritat valitsemasi oppiaineen perus- ja aineopintoja; tiedekuntien pääaineet soveltuvat siten myös sivuaineiksi eri pääaineiden opiskelijoille. Sivuaineiden videoesittelyitä lisätään nettisivuille syksyllä 2023. 

Kieliopinnot

Voit opiskella Lapin yliopistossa monipuolisesti pakollisia ja valinnaisia kieli- ja kullttuuriopintoja. Lue lisää kieli- ja kulttuuriopinnoista: https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Kielikeskus

Toisinaan kieliopinnot voivat myös jännittää. Hyvinvointipalvelut ovat koonneet vinkkejä myös kielten opiskeluun: https://www.luchyvinvointi.fi/kielten-opiskelu/

Kielten ja kulttuurien parista voi myös löytää samanhenkisiä ihmisiä ja esim vapaamuotoiset Cafe Lingua tapaamiset voi olla mukava tapa tutustua muihin paikallisiin ja kansainvälisiin opiskelijoihin. Lue lisää: Café Lingua | Kielikeskus | Lapin yliopisto (ulapland.fi)

Harjoittelu

Opintoihisi liittyvä työharjoittelu on erinomainen mahdollisuus laajentaa osaamistasi omalla alallasi. Joissakin pääaineissa harjoittelu on pakollinen osa tutkintoa. Voit myös suorittaa vapaaehtoisen harjoittelun ja sisällyttää sen osaksi tutkintoasi. Milloin ja missä suoritan harjoittelun?

Lue lisää: https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Opintojen-aikana/Opiskelun-kaytannot/Harjoittelu

Kansainvälistyminen ja vaihto

Lapin yliopistossa on monipuoliset mahdollisuudet varmistaa oma kansainvälistymisosaaminen. Missä vaiheessa opintoja olisi mielekkäintä lähteä vaihtoon? Haluaisitko suorittaa harjoittelun ulkomailla? Laajentaisitko osaamista ja kansainvälisiä verkostoja valitsemalla vieraskielisiä opintoja Lapin yliopiston valikoimasta. 

Lue lisää: www.ulapland.fi/kv

Tarjolla on myös monta mielenkiintoista mahdollisuutta kotikansainvälistyä vapaamuotoisesti ystävätoiminnassa, kv tuutorina tai osallistumalla opiskelijajärjestöjen kv toimintaan.

LUC-opinnot - opintoja Lapin ammattikorkeakoulusta

Haluanko täydentää tutkintoani Lapin AMKin opinnoilla? Lapin yliopisto ja Lapin AMK ovat koonneet yhteisen LUC opintotarjonnan, josta voit valita myös toisen korkeakoulun opintoja tutkintoosi. 

Lue lisää täältä.

Opintojen etenemisen seuranta

Tiestihän, että pystyt itse seuraamaan Peppi -järjestelmän kautta opintojesi etenemistä? Pepin uutena toimintona opiskelijan työpöydällä on opintojen seurantajärjestelmä. Pääset Peppiin seuraavan linkin kautta: LINKKI Ohjevideo aiheeseen liittyen löytyy seuraavan linkin takaa: LINKKI

Jos kaipaat apua opintojesi etenemisen seurantaan, voit varata ohjausajan myös ohjauspalveluiden tiimiltä. Ole yhteydessä ohjauspalvelut(at)ulapland.fi. 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt ovat erinomainen mahdollisuus suunnata omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Pohdi rauhassa, mihin teemaan haluat tarttua ja syventyä. Itseä innostava aine on tärkeää myös motivaation kannalta, koska prosessi on pitkä. Itseään kiinnostavaa ja omaa asiantuntijuutta rakentavaa aihetta on kiinnostavaa tutkia.

Askarruttaako sinua opintoihisi liittyvän opinnäytetyön (kandidaatin tutkielma tai pro gradu) tekeminen? Tarvitsetko tukea ja apua opinnäytetyön tekemiseen? Ensisijaisesti tukeudu oman koulutusohjelmasi opinnäytetyönohjaajiin asian suhteen. Ohjaus on osa opinnäytetyöprosessia. Seminaareissa saat myös vertaistukea.

Löydät lisätietoja ja ohjeita opinnäytetyön kirjoittamiseen seuraavan linkin kautta: LINKKI

Hyvinvointipalvelut ovat koonneet vinkkejä opinnäytetöiden tekemiseen ja hyvinvoinnistasi huolehtimiseen tekemisen aikana! https://www.luchyvinvointi.fi/opinnaytetyo/

Tarvittaessa myös ohjauspalveluiden tiimi auttaa. Varaa aika ohjauspalvelut(at)ulapland.fi. 

Valmistuminen

Oletko valmistumassa kuluvan lukuvuoden aikana? Löydät runsaasti lisätietoa valmistumiseen liittyen seuraavan linkin kautta: LINKKI

Askarruttaako sinua, että ehditkö tehdä kaikki opinnot loppuun vai haluatko tarkistaa, että oletko suorittanut kaikki pakolliset opinnot? Onko sinulla muita valmistumiseen tai esim. työllistymismahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä? Ole yhteydessä ohjauspalveluihin, niin varataan sinulle aika valmistumiskeskusteluun ohjauspalvelut(at)ulapland.fi. 

Kun kaikki opintosi ovat valmiit, sinun tulee täyttää tutkintotodistusanomus, jonka perusteella sinulle osataan alkaa valmistella tutkintotodistusta. Lisätietoja aiheesta seuraavien linkkien kautta: LINKKI (kandidaatin- tai oikeusnotaarin tutkinnon valmistuessa) LINKKI (maisterintutkinnon valmistuessa). 

Opintojen viivästyminen ja jatkoaika

Ovatko opintosi syystä tai toisesta venähtäneet tavoiteajastaan? Tiesithän, että voit saada tarvittaessa lisäaikaa opintojesi loppuun suorittamiseksi. Edellytyksenä on, että esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen valmistumissuunnitelman opinnoillesi.

Voit saada lisäaikaa kerrallaan 1–4 lukukaudeksi. Jos opintojen loppuun saattaminen kestää pidempään, sinun on haettava lisäaikaa aina uudella hakemuksella.

Viralliset ohjeet löydät täältä.

Tästä pääset hakemukselle: Linkki

Urasuunnittelu ja työnhaku

MIetityttääkö sinua, että mitä sitten valmistumisen jälkeen? Minne voit työllistyä? Mitä sivuaineita kannattaa valita, jotka tukevat parhaiten työllistymistäsi tai urahaaveitasi? Keskustele näistä teemoista OmaOpettajasi kanssa osana HOPSia. Myös muut koulutusohjelmasi opettajat ovat tämän alan asiantuntijoita ja voivat auttaa sinua tunnistamaan erilaisia uramahdollisuuksia ja niiden edellyttämää osaamista. 

Voit tulla keskustelemaan myös näistä asioista ohjauspalveluiden tiimin kanssa. Varaa aika ohjauspalvelut(at)ulapland.fi.

Myös Työelämä- ja rekrytointipalvelumme auttavat sinua aiheeseen liittyen. Lisätietoja seuraavan linkin kautta: LINKKI

Urheilu-ura ja opiskelu

Miten voit yhdistää opiskelun ja urheilu-uran? Voit tulla juttelemaan joustavan opintosuunnitelman tekemisestä ohjauspalveluiden henkilökunnan kanssa. Ole yhteydessä ohjauspalvelut(at)ulapland.fi.

Voit hakeutua myös Lapin urheiluakatemiaan, lisätietoja seuraavan linkin kautta: LINKKI

Lapin yliopiston yhdyshenkilönä urheiluakatemiassa toimii Mikko Ojanaho.
+358 40 581 6446
mikko.ojanaho(at)ulapland.fi