Laatutyö ja laadunhallinta
Laadunhallinnan dokumentaatio
Laatuporinat podcast-sarja
Arvioinnit

Yliopistolaki velvoittaa yliopistoja arvioimaan koulutustaan, tutkimustaan ja taiteellista toimintaansa sekä niiden vaikuttavuutta. Lisäksi laki velvoittaa yliopistoja osallistumaan ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointeihin. Arviointitulosten tulee olla julkisia.

Lisätietoja