Kandidaatin- tai oikeusnotaarintutkielma
Kypsyysnäyte kandidaatintutkinnossa ja maisterintutkinnossa
Mikä on pro gradu -tutkielma?
Pro gradu -tutkielman vaiheet
Pro gradu -tutkielman arvosteluperusteet
Maisterintutkintotodistuksen hakeminen
Opintotuki ja valmistuminen
Valmistumisen jälkeen