Kasvatuksen tuulia -blogi

Down-lasten osallistuminen liikuntaharrastuksiin

Lasten liikuntaharrastuksissa integraatio tarkoittaa kaikille avointa liikuntaa. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus osallistua ja olla osa ryhmää. Erityistä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuus osallistua valitsemaansa liikuntaharrastukseen on usein haasteellista, vaikka tasa-arvoperiaate sitä edellyttääkin. (Rintala, Huovinen & Niemelä 2012, 225.) Myös liikuntalaki tukee tätä, sillä

Alakoulun opettajien keinoja huomioida ja motivoida lahjakkaita oppilaita

Opettajakoulutuksessa sekä opetustyössä olemme huomanneet, että ylöspäin eriyttäminen on jäänyt alaspäin eriyttämisen varjoon. Opiskellessamme alaspäin eriyttämisellä oli huomattavasti suurempi painoarvo yliopiston opettajakoulutuksen peruskursseilla kuin ylöspäin eriyttämisellä. Luokkahuoneet ovat täynnä omalla tavallaan lahjakkaita yksilöitä, joiden kykyjä pitäisi ottaa enemmän huomioon, sillä

Alakoulun opettajien käsityksiä toimivan etäopetuksen toteuttamisesta

Keväällä 2020 koulut, opettajat sekä oppilaat joutuivat uuden ja ennennäkemättömän tilanteen eteen, kun koronapandemian (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi koulut siirtyivät perinteisestä lähiopetuksesta verkkovälitteiseen etäopetukseen. Etäopetus oli monelle alakoulun opettajalle suuri loikka tuntemattomaan, sillä heillä ei ollut aiempaa kokemusta etäopetuksesta. Vaikka etäopetuksen

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus