Kasvatuksen tuulia -blogi

Syömishäiriöiset oppilaat koulussa

Koulun rooli nuorten hyvinvoinnin edistäjänä ja tukijana on tiedostettu jo pitkään. Kouluterveydenhuollolla on tässä suuri rooli, mutta myös opettajilta odotetaan tiettyjä valmiuksia ja taitoja tukea nuorta elämän eri tilanteissa. Jopa neljännes nuorista kärsii mielenterveyshäiriöistä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019), joten monet oppilaat tarvitsevat tukea myös koulupäivän aikana

Tunnetaidoissa tulevaisuus?

Tunnetaidot ovat nouseva trendi kasvatustieteen kentällä. Aihe nosti esiin päätään ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa, kun terveystieto otettiin osaksi perusopetussuunnitelmaa, jonka yhtenä osa-alueena toimivat tunnetaidot. Terveystiedosta povattiin ratkaisua nuorten syrjäytymiseen ja ongelmakäyttäytymiseen. Tänä päivänä roolit ovat kuitenkin kääntyneet ja tunnetaidot nähdään samanlaisessa

Kimurantti käsityönopetus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan sekä monimateriaaliseen työskentelyyn. Opetussuunnitelma ohjaa yhä enemmän oppilaita omatoimisuuteen ja kokonaisen käsityöprosessiin, eikä tekniikoista puhuta juuri lainkaan. Kokonaisessa käsityössä sama henkilö suorittaa kaikki käsityöprosessin vaiheet

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus