Kasvatuksen tuulia -blogi

Luontokasvatus alkuopetuksessa

Nykypäivän lapset viettävät yhä vähemmän aikaa luonnossa. Suurin osa suomalaislapsista asuu kaupunkialueilla tai taajamissa, josta luontoon pääseminen ei välttämättä ole niin helppoa. Koululla on tärkeä rooli lapsen luontosuhteen vahvistamisessa ja tukemisessa. Kaikki lapset eivät kouluarjen ulkopuolella vietä riittävästi aikaa luonnossa, jolloin luontosuhteen muodostuminen jää hyvin heikoksi.

”Soittotunti lentää yleensä siivillä”. Aikuisoppijoiden myönteisiä kokemuksia musiikin online-opiskelusta ja flow-ilmiöstä

Aika kulkee kuin siivillä ja innostus tuikkii silmistä! Saksofonin soittaminen on luovaa ja innostavaa tekemistä. Kun koronapandemia rantautui Suomeen, musiikinopetus siirtyi muun opetuksen tavoin verkkoon. Aikuisoppijoiden musiikin opiskelua alettiin toteuttaa online-ympäristössä, jossa opetuksen ja yhteissoittamisen välittää digitaalinen teknologia. Tarkastelen tässä blogikirjoituksessa

Lapsiperheiden arki koronapandemian aikana

Koronaviruksen aiheuttamalla pandemialla on ollut maailmanlaajuiset vaikutukset. Pandemia muutti suomalaisten elämää, sillä sen myötä Suomessa jouduttiin ottamaan käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja rajoituksia. Yhteiskunnallisen poikkeustilanteen vaikutukset näkyivät erityisesti lapsiperheissä. Yhteiskunnalliset muutokset ja vallitsevat olosuhteet vaikuttavat perheiden hyvinvointiin ja arkeen (

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus