Kasvatuksen tuulia -blogi

Motivaatio ja tulevaisuuden asiantuntijuus: Kuinka generalistialan opiskelijat kohtaavat haasteet ja mahdollisuudet

Monissa tutkimuksissa on tuotu esiin, kuinka generalistialoilta valmistuneilla voi olla haasteita sijoittua työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Generalistit ovat niitä, jotka ovat valmistuneet akateemisilta koulutusaloilta, jotka eivät suoraan johda tiettyyn ammattiin. Sen sijaan heidän tutkintonsa antavat yleisiä valmiuksia työelämään (Rouhelo 2008). Työuran alussa generalistit kilpailevat

Sairaanhoitajaopiskelijat sote-alan kriisin myllerryksessä

Sosiaali- ja terveysalan kriisi sekä hoitajapula ovat puhututtaneet mediassa ja politiikassa pitkään. Julkisessa keskustelussa on nostettu esiin, kuinka sote-alaa ovat Suomessa viime vuosina ravistelleet muun muassa kilpailukykysopimus, koronapandemia-ajan erilaiset hoitoalaa koskevat poliittiset päätökset, vuosien ajan käydyt hoitajien työtaistelut sekä vuoden 2023 alusta voimaan astunut

Miten tukea tarvitsevat voivat inklusiivisissa luokissa?

Inklusiivinen kasvatus on puhututtanut ja puhututtaa edelleen voimakkaasti kasvatuksen ja koulutuksen kentällä. Koen, että keskustelu on vain yltynyt, kun raportit koulujemme oppimistulosten heikentymisestä tulivat ilmi. Keskusteluissa yhdeksi oppimistulosten heikentymistä selittäviksi tekijöiksi onkin nostettu inklusiivinen kasvatus sekä sen epäonnistunut toteutus koulujen arjessa. Huolta on

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus