Kasvatuksen tuulia -blogi

Opetusharjoittelun ohjauksen monet kasvot

Ei ole ihme, että opiskelijapiireissä yhtenä polttavana keskustelun aiheena pyörii vuodesta toiseen opetusharjoittelut, sillä onhan harjoittelu aina uusi ja jännittävä tilanne opiskelijan opintotaipaleella. Opiskelijat suorittavat ohjattuja opetusharjoitteluja opintojensa aikana viidessä eri periodissa tuoden heidät joka kerta uusien opettajien sekä ohjaajien eteen. Opiskelija kerryttää

Inkluusio yhdysluokan oppilaiden silmin

 Tasa-arvo, yksilöllinen tuki, kaikkien oppilaiden oppiminen yhdessä - kauniita ajatuksia siitä, mihin inklusiivisella kasvatuksella pyritään (ks. Norwich 2013). Inkluusio on tänä päivänä perusopetuksen taustalla vallitseva ideologia, johon liittyen on tehty tutkimuksia esimerkiksi opettajien tai opettajaopiskelijoiden kokemuksista ja asenteista (ks. Lakkala 2008). Vähemmälle huomiolle

Seksuaaliopetus alkuopetuksessa

 Maailman terveysjärjestön (WHO 2010, 17) mukaan jokaisella on oikeus seksuaalikasvatukseen. Seksuaalikasvatusta tulisi saada kehitys- ja ikätason mukaisesti itselleen sopivalla tavalla (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2012b, 28). Seksuaalikasvatuksen avulla lapsen oma seksuaalisuus muodostuu vähitellen. Seksuaalikasvatuksessa lapsi oppii seksuaalisuuden tiedollisia ja sosiaalisia taitoja sekä

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus