Kasvatuksen tuulia -blogi

Etäopiskelu vaatii opiskelijalta itsekuria ja vuorovaikutustaitoja

Etäopiskelu saapui yllättäen opiskelijoiden arkeen kaikilla koulutusasteilla Covid-19-pandemian myötä. Yhteiset oppitunnit vaihtuivat kotiopintoihin etäyhteyksineen ja itsenäisine tehtävineen. On sanomattamakin selvää, että etäopiskelu sopii osalle opiskelijoista paremmin kuin toisille. Oman työn kontrollointi ja johtaminen vaatii melkoista itsekuria meiltä kaikilta, puhumattakaan nuorista,

Onnistunut inkluusio edellyttää dialogia kodin ja koulun välillä

Inkluusiolla tarkoitetaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista osallisuutta kaikkien oppilaiden kesken. Inklusiivisessa koulussa kaikki opiskelevat yhdessä yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta. Oppilaalla tulee olla opiskeluun riittävät tukitoimet lähikoulussa yleisopetuksen ryhmässä. (Takala 2016 13, 16; Lindh & Sinkkonen 2009, 177.) Yhteiskunnan muuttuminen inklusiivisempaan suuntaan

Luokanhallintataidot ovat välttämättömiä musiikinopettajan työssä

Musiikinopetuksen resursseista peruskoulussa on syytä olla huolissaan. Musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntusen (2017) mukaan keskustelu oppilaiden osaamisen tasosta sekä oppimisen merkityksestä taito- ja taideaineissa on käytännössä olematonta. Juntunen kirjoittaa, että vaikka musiikki on oppilaiden keskuudessa pidetty oppiaine, niin silti peruskoulunsa päättävien oppilaiden osaaminen

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus