Kasvatuksen tuulia -blogi

Millaisia mediahetkiä reality-ohjelman kasvatustilanteissa ilmenee?

Media on tiiviisti mukana ihmisten elämässä ja sillä on vaikutusta lasten ja nuorten identiteetin kehittymiseen. Voidaankin ajatella, että media on ottanut kirkon, koulun ja perheen paikan ihmisten sosiaalistajana, sillä media muovaa ihmisten kuvaa maailmasta ja vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä etenkin lasten ja nuorten kohdalla, jotka usein viettävät median parissa suuren osan päivästään

Valta työterveyshoitajan ohjauksessa, neuvonnassa ja päätöksenteossa

Työterveyshoitajan työn arjessa esiintyvät kokemukset sekä näkemykset vallasta ovat erilaisia ja vaikuttavat ihmisten välisiin suhteisiin monella tavoin. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka valta näyttäytyy työterveyshoitajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa, ohjaukseen, neuvontaan ja päätöksentekoon liittyen sekä kuinka valta määrittää työterveyshoitajan toimijuutta.

Liikunnallisesti aktiivisen lapsen liikuntaidentiteetin tukeminen perusopetuksen liikuntakasvatuksen keinoin

Väestön liikunnallisen aktiivisuuden lasku on viime aikoina ollut suuri yhteiskunnallinen puheenaihe. Liikuntapaikkojen runsaasta rakennusmäärästä huolimatta liikunnallinen aktiivisuus on laskussa. Liikuntakulttuurin muutos sekä liikunnallisen elämäntavan puute ovat syitä tähän. Koulumaailmassa käydään keskustelua siitä, miten liikuntakasvatuksella voitaisiin vaikuttaa lasten liikkumiseen.

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus