Kasvatuksen tuulia -blogi

Luokanopettajaopiskelijoiden valmiudet seksuaalikasvatukseen

Seksuaalikasvatuksella on syvät juuret suomalaisessa koulutuksessa. Se on muuttanut muotoaan valtavasti vuosien aikana esimerkiksi kirkollisesta siveysopista nykyiseen nuoren kasvua tukevaan muotoon. Sillä ei ole omaa varsinaista paikkaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016), mutta sen teemoja esiintyy alakoulun ympäristöopin oppiaineessa biologian ja terveystiedon merkein.

Sovittelu varhaiskasvatuksessa tuottaa oppimista koko yhteisössä

Sovittelu on konfliktinratkaisukeino, jossa riidan osapuolet hakevat ratkaisun riitaansa keskenään sovittelijan toimiessa sovinnon mahdollistajana eli fasilitaattorina. Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siinä pyritä löytämään syyllisiä tai myöskään ehdotonta totuutta. Sovitteluliike pohjautuu restoratiiviseen oikeuteen, eli rakentavaan konfliktinratkaisuun. (SSF 2021.)

Ilmastokriisi, kestävä elämäntapa ja ympäristötunteet lukion oppikirjoissa, kuluttajan rooli roskakoppaan, yhteisvoimin eteenpäin

”Lentäminen on pahinta mitä voit tehdä ympäristölle.” “Tärkeistä arvoista luopuminen on välttämätöntä.” ”Utilitaristi Peter Singerin --- mukaan porsaan tappaminen ja syöminen on aivan yhtä väärin kuin ihmisenkin, sillä molemmat ovat tuntevia olentoja.” Melkoinen tunnekuorma muutamassa virkkeessä, eikö totta? Ilmastokriisiin, lajikatoon ja paikallisiin ympäristötuhoihin sisältyy paljon tunteita ja

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opiskelu tiedekunnassa
Tutkimus