Uutiset 2011

Lapin yliopisto mukaan CICERO Learning -verkostoon

30.5.2011

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen CICERO Learning -verkoston vahvistamisesta. Yliopistot muodostavat kansallisesti merkittävän oppimistutkimuksen konsortion.

Vuonna 2005 toimintansa aloittanut CICERO Learning -verkosto edistää tieteenalojen ja yliopistojen rajat ylittävää, kansainvälisesti huipputasolle yltävää monitieteistä oppimisen tutkimusta, jonka kohteena ovat erityisesti Oppiminen – Aivot – Teknologia -tutkimusalueiden rajapinnat. Lapin yliopisto liittyi verkoston jäseneksi 27. toukokuuta 2011.

– Neljän yliopiston verkosto avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia oppimisen tutkimuksessa. Verkoston jäsenet edistävät yhdessä kotimaista oppimisen tutkimusta tuomalla omat vahvuusalueensa CICERO Learning -verkoston piiriin. Lisäksi verkosto rakentaa kansainvälistä yhteistyötä mm. tutkijavaihtojen kautta, joista hyötyvät niin yksittäiset tutkijat kuin myös verkoston sidosryhmät, verkoston koordinaattori ja johtaja, professori Jari Multisilta sanoo.

Verkosto koordinoi osaltaan oppimisen tutkimusta ja koulutusta Suomessa sekä alan kansainvälistä yhteistyötä, jota tehdään mm. Stanfordin yliopiston kanssa.

– Verkoston myötä myös Lapin yliopiston tutkijat pääsevät kosketuksiin maailman huippututkijoiden kanssa. Meiltä onkin jo ollut alan tutkijoita vaihdossa Stanfordin yliopistossa, professori Heli Ruokamo toteaa.

Yhteisissä hankkeissa tapahtuvan tutkimuksen lisäksi verkosto tukee myös oppimistutkimukseen perustuvaa innovaatiotoimintaa sekä tutkimustiedon levittämistä ja hyödyntämistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Verkoston tutkimushankkeissa on mukana useita kansainvälisiä yrityksiä.

Verkoston toimintaa rahoitti alussa OPM ja Helsingin yliopisto. Nykyisin rahoituksesta vastaa Helsingin yliopisto yhdessä verkostossa mukana olevien yliopistojen kanssa. Verkoston johtoryhmässä on edustus kaikista mukana olevista yliopistoista.

Lisätietoja:
Professori Jari Multisilta
Puhelin 050 5688 593
Professori Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 9090

LaY/Viestintä/OT