Uutiset 2011

CICERO Learning -verkostolle johtoryhmä

9.6.2011

Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson on asettanut CICERO Learning -verkostolle johtoryhmän toimikaudeksi 2011–2012.

CICERO Learning -verkosto tukee tieteenalojen ja yliopistojen rajat ylittävää, kansainvälisesti huipputasolle yltävää monitieteistä oppimisen tutkimusta ja siihen perustuvaa innovaatiotoimintaa sekä tutkimustiedon levittämistä ja hyödyntämistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Lapin yliopisto liittyi verkostoon toukokuussa 2011.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori, professori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta. Muut johtoryhmän jäsenet Helsingin yliopistosta ovat professori Hannele Niemi ja professori Kimmo Alho. Aalto yliopistosta johtoryhmään kuuluu vararehtori, professori Martti Raevaara, Lapin yliopistosta professori Heli Ruokamo ja Tampereen teknillisestä yliopistosta professori Tarmo Lipping.

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja kehittää verkoston toimintaa ja hyväksyä verkoston johtajan esittelemä vuosittainen toiminta- ja taloussuunnitelma. Johtoryhmä toimittaa jäsenyliopistoille ja -organisaatioille vuosittain toimintakertomuksen verkoston toiminnan arviointia varten.

Johtoryhmän toimikausi on 1.1.2011–31.12.2012.

LaY/Viestintä/OT