Uutiset 2011

Uusi tutkimus lasten luovasta kerronnasta

24.5.2011

Exploring Children's Creative Narratives -teos avaa uusia näkökulmia lasten luoviin prosesseihin ja heidän mielikuvitukseensa.

Teos perustuu kansainväliseen tutkimustietoon ja se luo uusia teoreettisia ja käytännön näkökulmia, jotka haastavat perinteisen tavan tarkastella lasten luovuutta. Kirjan luvut ovat arvostettujen kansainvälisten tutkijoiden tekstejä, joissa mm. esitellään uusia käsitteellisiä ja tulkinnallisia malleja lasten luovuudesta, haastetaan näkemys, jonka mukaan lasten luovuutta voidaan arvioida vain heidän taiteellisen tuotoksensa perusteella, tutkitaan, miten tärkeänä lapset itse pitävät taiteellista toimintaansa sekä pohditaan teoksen johtopäätöksiä opettajankoulutuksen ja opetussuunnitelmien näkökulmasta.

Teos on tarkoitettu opiskelijoille, tutkijoille ja päätöksentekijöille. Teoksen ovat toimittaneet Dorothy Faulkner ja Elizabeh Coates. Teoksessa kirjoittaa 16 tutkijaa, joiden joukossa ovat myös Lapin yliopiston professori Heli Ruokamo, Lapin yliopistossa työskennellyt ja väitellyt Marjaana Kangas sekä Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksessa työskennellyt Annakaisa Kultima. Teoksen on julkaissut arvostettu kansainvälinen  kustantamo Routledge. 

Dorothy Faulkner on Centre for Childhood, Development and Learning -keskuksen jäsen sekä Director of the Psychology undergraduate honours degree at the Open University, UK.

Elizabeh Coates on Early Childhood Studies -perustutkinto-ohjelman johtaja, Institute of Education, University of Warwick, UK.

Lisätietoja:
Professori Heli Ruokamo
Puhelin 040 587 9090
http://heliruokamo.wordpress.com/
http://www.ulapland.fi/cmp
http://www.facebook.com/medu.ulapland

LaY/Viestintä/OT