Kristiina Anttila, KM

Tiedot lisätty: 20.4.2011

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaineena mediakasvatus, 2009.

Sivuaineopinnot:

Naistutkimus 26 op, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö (TVT) 62 op, Mediatiede 25 op

Työkokemus ja nykyinen työ:

Olen tehnyt erilaisia töitä 14-vuotiaasta lähtien aina kirjapainon paperisilpun paalaajan ja safarioppaan välillä. Media-alan työt aloitin 2000-luvun alkupuolella opiskellessani medianomiksi Kymenlaakson AMK:ssa. Töiden puolesta olin mukana niin audiovisuaalisissa projekteissa, graafisen suunnittelun toimeksiannoissa kuin multimediatuotannoissakin. Koin jo tuolloin, että medianomin tutkinto ei tarjoa minulle täsmälleen sitä, mitä haluan. Päätin kuitenkin suorittaa tutkinnon loppuun ja hakeutua sen jälkeen kasvatustieteellisen alan koulutukseen.

Mediakasvatuksen opintojen aikana työskentelin Mannerheimin lastensuojeluliiton kouluttajana. Kiersimme Pohjois-Suomen kouluissa keskustelemassa oikeanlaisesta internetkäyttäytymisestä peruskoulun alakoulun ja yläkoulun oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opettajien kanssa. Juuri ennen valmistumistani kasvatustieteen maisteriksi aloitin vuonna 2008 työt Rovaniemen ammattikorkeakoulussa Lapin etäopetuksen tukipalvelut (LATU) -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää etäopetusta Lapin alueella. Tällä hetkellä toimin etä- ja verkko-opintojen suunnittelijana Rovaniemen ammattikorkeakoulussa ja teen edelleen töitä myös LATU -hankkeelle. Tehtävänäni on etä- ja verkko-opintojen kehittäminen ja tukeminen. Tehtäviin kuuluvat sekä virtuaaliopintojen tekninen ja pedagoginen tuki että toimintaympäristöjen suunnittelu, testaus ja kehittäminen. Lisäksi toimin RAMK:n puolelta Suomen virtuaaliammattikorkeakoulun yhteyshenkilönä ja tieto- ja viestintätekniikan asianomistajaryhmän jäsenenä.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Tärkeä osa työtäni on eri teknologioiden pedagogisen käytön tukeminen ja kehittäminen. Täten varsinkin TVT:n opetuskäytön ja mediatieteen sivuaineopinnot ovat olleet tärkeitä ja ne ovat antaneet tarvittavia eväitä työn hoitamiseen. Sivuaineopinnoissa on yhdistynyt sekä tekniikkaan tutustuminen että eri teknologioiden pedagoginen käyttö. Naistutkimuksella sinänsä ei ole tekemistä nykyisen työni kanssa, mutta se on antanut työkaluja arvioida asioita uusista ja erilaisista näkökulmista.

Mediakasvatuksen tavoitteena on antaa ihmisille valmiudet toimia erilaisissa mediakulttuurin ympäristöissä. Mediakasvatuksellisten taitojen tulisi olla luonnollinen osa ihmisten yhteiskunnallisia perustaitoja ja niiden tulisi auttaa ihmisiä tarkastelemaan ja ymmärtämään median ilmiöitä ja merkityksiä. Mediakasvatus sisältää eri ulottuvuuksia, kuten pedagogisen, teknisen ja mediakulttuurillisen ulottuvuuden ja näiden eri ulottuvuuksien kautta se kytkeytyy läheisesti muihin tieteenaloihin. Mielenkiinnolla odotan, millä tavoin mediakasvatus jatkossa sulautuu osaksi kaikkea perustoimintaamme. Tällä hetkellä se osin vielä näyttäytyy omana, erillisenä kokonaisuutenaan, mutta toivoisin sen sulautuvan yhä luonnollisemmaksi osaksi toimintaamme.