Erja Anttonen, KM

Tiedot lisätty: 4.11.2015

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaine: mediakasvatus, 2014.

Sivuaineopinnot:

Erityispedagogiikka (60 op), sukupuolentutkimus (25 op) sekä tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (TVT) (60 op).

Työkokemus ja nykyinen työ:

Työkokemusta on karttunut niin koulunkäyntiavustajan, media-alan kuin keittiöalan töistä. Nykyisin työskentelen Nuori Yrittäjyys ry:ssä koordinaattorina. Koordinaattorina vastaan muun muassa peruskouluohjelmien kehittämisestä, opettajien kouluttamisesta ja viestinnästä.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Mediakasvatus näkyy työssäni jatkuvasti, niin NY Yrittäjyyskasvatus polun ohjelmien kehitystyössä kuin koulutuksien järjestämisessä. Syksyllä 2016 voimaan astuvat uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat myös työllistävät pohtimaan media- sekä yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia oppimisympäristöjä.

TVT on läsnä työssä niin NY-ohjelmien pedagogisten ratkaisujen, tapahtumien sekä koulutusten kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tällä hetkellä myös kansainvälinen organisaatiomme toteuttaa useita hankkeita asian tiimoilta, joissa olemme mukana. Erityispedagogiikka on antanut hyvän pohjan huomioida ja  suunnitella NY-ohjelmia sekä koulutuksia tukemaan yksilöllistä ja inklusiivista opetusta sekä oppimista.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Media on yksi kasvuympäristö, joka muokkaa ihmisen identiteettiä, sosiaalistaa ja kasvattaa häntä, niin hyvässä kuin pahassakin. Ihminen ei pärjää tietoa tulvivassa yhteiskunnassa ilman medialukutaitoa ja kriittistä silmää mutta samalla ihmisen on myös hankalaa pärjätä nyky-yhteiskunnassa, ilman mediaa. Mediakasvatuksen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä näen medialukutaidon opettamisen, joka kuuluu mielestäni jokaisen ihmisen kansalaistaitoihin.

Itse haluaisin mediakasvattajan pyrkiä toiminnallisen tekemisen kautta oppimiseen ja median ymmärtämiseen. Mediataidot kehittyvät, niin eri medioihin tutustumalla, tulkitsemalla, itse tekemällä sekä mediavälineitä käyttäessä. Näitä taitoja harjaannuttamalla lapsi oppii kriittistä medialukutaitoa, jonka avulla hän kyseenalaistaa sekä osallistuu median toimintaan ja käyttää sitä omiin tarpeisiinsa. Mielestäni tekeminen motivoi ja samalla toiminta sisältää niin oppimisen kuin vuorovaikutuksenkin elementtejä.Erja_www.jpg