Saana Korva, KM

Tiedot lisätty: 15.12.2010

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

27.1.2009, kasvatustieteen maisteri, pääaineena mediakasvatus.

Sivuaineopintosi?

Kasvatuspsykologia 60 op, kasvatustiede 25 op, mediatiede 25 op, johtaminen 25 op.

Työkokemus ja nykyinen työ:

Ennen valmistumista työskentelin mm. safarioppaana. Heti valmistuttua aloitin projektitutkijana Mediapedagogiikkakeskuksessa (MPK) Lapin yliopistossa, kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tällä hetkellä työskentelen tutkijana InnoPlay- ja MediPeda III -projekteissa MPK:ssa. Olen myös Lapin yliopiston jatko-opiskelija ja Oppimisympäristöjen monitieteisessä tutkijakoulussa (OPMON) status-paikalla.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Ne suuntaavat kiinnostusta tutkimustyössä; ovat asiantuntijuuden alueita, joiden perustalta tarkastelen tutkimustyössä teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Johtamisen sivuaineopintojen olen kokenut antaneen enemmän käytännön perspektiiviä mm. projektihallintaan. Johtamisen opintoja aionkin vielä jatkaa. Mielestäni sivuaineopintoni tukevat ja täydentävät hyvin toisiaan nykyisessä työssäni.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatus on poikkitieteellinen tieteen ala, joka tutkii mediasuhdetta, erilaisia mediateknologioita ja mediakulttuuria vastaanottamisen, tuottamisen ja kriittisen tarkastelun näkökulmista. Mediakasvatuksen päämääränä on mediataitoinen, omaehtoisesti ja luovasti mediaa hyödyntävä tietoyhteiskunnan kansalainen, joka osaa ilmaista itseään erilaisten teknologioiden avulla.