Joel Ronimus, KM

Tiedot lisätty: 1.10.2015

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaine: mediakasvatus, 2015.

Sivuaineopinnot:

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (60op), markkinointi (25op) ja kasvatuspsykologia (25op).

Työkokemus ja nykyinen työ:

Olen tehnyt kolmen kuukauden mediakasvatuksen opintoihin liittyvän harjoittelun TEKES:llä, missä olin projektikoordinaattorina. Projektikoordinaattorin työtehtäviin kuului mm. ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen, erilaisten asiakaskartoitusten laatiminen ja materiaalin tuottaminen. Harjoittelun lisäksi olen toiminut luokanopettajana ja IT-vastuuopettajana Vantaalla Hiekkaharjun ala-asteella lukukautena 2014–2015.

Tällä hetkellä työskentelen Espoon kaupungilla suomenkielisen koulutuksen yksikössä pedagogisena ICT-ohjaajana. Työskentelen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kehittyvän toimintakulttuurin –hankkeessa. Tehtävänäni on tarjota tukea ja malleja Espoon perusopetuksen koulujen johdolle koulun toimintakulttuurin muutoksessa ICT:N (TVT) osalta. Projekti on puolitoistavuotinen. Lisäksi hankkeen puitteissa kehitetään koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia, lisäopetusta ja oppilaskuntatoimintaa.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Tällä hetkellä erittäin paljon. Mediakasvatuksen opinnoista on päivittäin hyötyä, sillä projektissa vastuullinen median käyttö ja tuottaminen ovat erittäin suuressa osassa. Hanke on kokonaisuudessaan tieto- ja viestintätekniikkaan ja sen luontaiseen käyttöön painottuva, joten TVT:n sivuaine on myös osoittautunut hyödylliseksi. Lisäksi ”opintopaketti” oli luultavasti painava syy siihen, että sain tämän työn. Markkinoinnin sivuaineesta on ollut myös konkreettista hyötyä esim. hankkeen viestintää ja markkinointia suunniteltaessa.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatus on kokoajan teknologisoituvassa yhteiskunnassa edellytys ja kansalaistaito, jonka merkitystä pitäisi koko ajan painottaa enemmän. Tietoa ja tekniikkaa on koko ajan saatavilla paljon. Mediakasvatus on mielestäni avain siihen, miten sitä käytetään oikein, turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti.

Ronimus.jpg