Sanna-Mari Suopajärvi

Valmistumisvuosi ja tutkinto:
Kasvatustieteen maisterin tutkinto 2014, pääaineena mediakasvatus.

Sivuaineopinnot:
Kasvatustiede (25 op), erityispedagogiikka (25 op), sekä tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (60 op). Täydennyskoulutuksena suoritin opettajan pedagogiset opinnot Lapin yliopistossa 2014.

Työkokemus ja nykyinen työ:
Valmistumisen jälkeen tein pidempikestoista työpaikkaa etsiessäni luokanopettajan sijaisuuksia, joista ehti karttua mukavasti opetuskokemusta. Syksyllä 2014 aloitin kolmen kuukauden pestin verkko-opetuksen kehittämishankkeessa projektityöntekijänä. Työhön kuului aikuiskoulutuskeskuksen kouluttajille ja opettajille suunnatun oppimateriaalin tuottaminen.  Jatkoin tästä suoraan saman organisaation sisällä työskentelyä uravalmentajana. Nykyisessä tehtävässä minun pala kakkuani ovat mediataidot, sosiaalinen media työnhaussa ja työelämässä sekä verkon työnhakukanavat.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:
Olen sattuman kaupalla päässyt töihin, joissa olen hyödyntänyt oikeastaan kaikkia sivuainevalintojani. Erityispedagogiikasta saadut opit auttavat kohtaamaan eri taustoista tulevia työttömiä, TVTO-sivuaineen sisältö oli erittäin hyödyllinen hanketyössä ja kasvatustiede antaa perustan tälle kaikelle. Mediakasvatukseen liittyvät mediataidot ovat osa nykyajan työelämätaitoja, joten ne kuuluvat väistämättä uravalmennukseen. Pedagogiset opinnot antavat tukea ohjaus- ja opetustyöhön.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:
Mediakasvatus on laaja ja monimuotoinen tieteenala, jonka määrittely lyhyesti on erittäin vaikeaa. Ennen kaikkea se on ajan hermolla elämistä. Mediakasvatuksen tulee auttaa ihmisiä tiedostamaan omat mediankäyttötapansa ja asenteensa mediaa kohtaan. Mediakasvatuksen toimintakenttä on muuttunut hurjasti aloitettua opintoni vuonna 2008 ja nykyinen median jatkuva läsnäolo älypuhelimien kautta vaikuttaa ihmisten elämään ehkä enemmän kuin arvaammekaan. Mediataitojen edistäminen on mediakasvatuksen tärkein tehtävä. Näistä taidoista keskeisimpiä ovat mielestäni vuorovaikutustaidot, sisällön tuottamisen taidot ja kriittinen medialukutaito.

mpk_alumni_suopajärvi.jpg