Kaisa Tarvainen, KM

Tiedot lisätty: 26.10.2016

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaine: mediakasvatus, 2014.

Sivuaineopinnot:

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (TVT) -opintokokonaisuus (60 op),  sosiologia (25 op) ja ranskan kieli (25 op).

Työkokemus ja nykyinen työ:

Kaisa Tarvainen työskentelee asiakasviestinnän asiantuntijana hyvinvointiteknologian startup-yrityksessä nimeltä Ouraring. ŌURA-sormus on yrityksen ensimmäinen tuote. Se kerää erilaista tietoa kehosta ja mittaa unen laatua, aktiivisuutta ja palautumista. Tarvaisen työtehtäviin kuuluvat pääasiassa yrityksen ulkoiseen viestintään liittyvät tehtävät, kuten tekstisuunnittelu ja sisällöntuottaminen, asiakastuki sekä viestintä sosiaalisessa mediassa ja käyttäjäyhteisössä.

Aikaisempaa työkokemusta Tarvaiselle kertyi opintojen ohella hänen työskennellessään verkkosivujen uudistusprojektissa Oulun yliopiston koulutuspalveluissa. Lisäksi hän on tehnyt töitä viestinnän ja markkinoinnin parissa Oulun kaupungilla ja teknologiayritys Haltianilla.

Kiinnostus viestintään ja kirjoittamiseen ovat johdattaneet Tarvaisen aina seuraaviin työtehtäviin.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Mediakasvatuksen opinnot vilahtavat Tarvaisen työssä säännöllisin väliajoin. Olennaisimpana hän mainitsee kriittisen medialukutaidon. Tiedeviestintä ja tieteen popularisointi ovat iso osa työtä, joten oikean tiedon löytäminen ja sen arviointi ovat tärkeitä taitoja ja edellyttävät kriittistä lukutaitoa.

Viestintätehtävissä Tarvainen pohtii jatkuvasti, miten hän viestii firmana ja miten omana itsenään. Entä miten eroaa viestintä sosiaalisessa mediassa ja tiedotteissa? Näiden erilaisten roolien ja viestintäkanavien tietoiseen pohdintaan opinnot ovat antaneet hyvin pohjan.

Tieto- ja viestintätekniikan sivuaineopinnot ovat olleet Tarvaiselle hyödyllisiä erityisesti verkkoyhteisön kehittämisessä. Niistä hän on saanut työvälineitä esimerkiksi ihmisten sitouttamiseen verkkoyhteisössä, palautteen antamiseen ja ylipäänsä vuorovaikutukseen verkossa.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

- Mediakasvatus voi olla todella montaa eri asiaa. Minulle se tarkoittaa ennen kaikkea kriittiseen ajatteluun kasvattamista. Sitä että opitaan kysymään miksi asiat tehdään tai esitetään tietyllä tavalla, ja kuka saa päättää säännöt, Tarvainen kuvailee.

Työnsä kautta Tarvainen määrittelee oman käsityksensä mediakasvatuksesta kiteytyvän nimenomaan kriittiseen medialukutaitoon, taitoon valita oleellista tietoa ja arvioida sitä. Hän näkee mediakasvatuksen olennaisena osana koulutusta ja kasvatusta. Tarvaisen mielestä mediakasvatus tulisi kuitenkin ymmärtää monipuolisemmin ja laajemmin kuin teknologian tuomisena luokkahuoneeseen.

- Oleellista on tarkoituksenmukaisuus ja tavoitteisiin sopivien menetelmien löytäminen.

Tarvainen_IMG_5184.jpg