Jaana Virtanen, KM

Tiedot päivitetty: 2.10.2015

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, pääaine: mediakasvatus, 2010.

Sivuaineopinnot:

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa (60op), Englanti: kielen käyttö ja kulttuuri (25op) sekä Informaatioteknologian perusopinnot (25op). Opintojen päättymisen jälkeen olen suorittanut erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60op).

Työkokemus ja nykyinen työ:

Ennen valmistumista työkokemukseeni kuului matkailuneuvojan ja myyntineuvottelijan työtä usealta kesältä. Lisäksi tein useampia opettajan sijaisuuksia ala- ja yläkouluilla. Vasta lähempänä valmistumista ja valmistumisen jälkeen olen päässyt työskentelemään tehtävissä, jotka liittyvät lähemmin opintoihini. Olen toiminut esim. tutkimusavustajana LaY:n Kasvatustieteiden tiedekunnan Pohjoisen pojat koulussa –hankkeessa sekä työskennellyt LaY:n Opiskelupalveluissa mm. opettaja- ja opiskelijatuutoroinnin oppaiden työstämiseen liittyvissä tehtävissä.

Valmistumisen jälkeen työskentelin Lapin yliopistolla mediakasvatuksen yliopisto-opettajana 3 vuotta, joista ensimmäisen kokopäiväisesti ja kaksi vuotta 50 %:na. Tämän jälkeen toimin tuntiopettajana sekä Lapin yliopiston KTK:lla (mm. verkkotuutorina ja opettajan pedagogisissa opinnoissa), että Rovala-opistolla (kasvatustieteen perusopinnoissa). Tällä hetkellä työskentelen Kuusamon peruskoulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittäjän toimessa. Olen siis opettajien tukena, kun siirrytään kohti uutta opetussuunnitelmaa ja siinä lisääntyvää TVT:n opetuskäyttöä. Kuusamossa on myös otettu käyttöön GAfE (Google Apps for Education), johon liittyen mm. koulutan opettajia, jotta sovelluksista saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti oppimisen tueksi.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Toimenkuvaani kuuluu toimia muun muassa Kuusamon peruskoulujen opettajien apuna tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön laajentamisessa, jotta he pääsisivät ensi syksynä hyvin uuden opintosuunnitelman muutoksiin mukaan. Lähtökohtana on pedagogiset näkökulmat, eli ei tekniikka edellä, vaan esim. oppimistavoitteet. Kehitämme myös vuoden aikana Kuusamon peruskouluille TVT-strategiaa. Mediakasvatus sekä laaja sivuaineeni TVT:n opetuskäyttö, tuettuna opettajan pedagogisilla opinnoilla, on siis juuri sitä, mitä tässä toimenkuvassa tarvitaan.

Mitä mediakasvatus on mielestäsi:

Mediakasvatus on osa tätä päivää ja tärkeä osa niitä perustaitoja, joita lasten tulisi oppia jo peruskoulusta lähtien (mielellään jo ennen sitä). Media lisääntyy koko ajan päivittäisessä elämässämme, joten siinä ja sen kanssa toimimiseen täytyy opetella taitoja (esim. medialukutaito). Syksyllä 2016 peruskoulujen uusi opetussuunnitelma korostaa yhä enemmän esim. TVT:n integroimista osaksi opetusta ja oppimista, joten tämä tarkoittaa samalla myös mediakasvatuksen korostumista osana oppimistilanteita. Tällä hetkellä työn kautta katseeni suuntautuu peruskouluihin, mutta vanhempiakaan oppilaita ei saa pudottaa matkasta, vaan näitä taitoja tarvitaan me kaikki!

jaana (002).jpg