Juska Wendland, KM

Tiedot lisätty: 15.12.2010

Valmistumisvuosi ja tutkinto:

Kasvatustieteen maisteri, 2006. Pääaineena kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus.

Sivuaineopinnot:

Audiovisuaalinen mediakulttuuri 15 ov, mediatiede 15 ov, multimediaopinnot 16 ov, videoilmaisu 15 ov.

Työkokemus ja nykyinen työ:

Valmistumisen jälkeen työskentelin 1,5 v mediakasvattajana Hämeenlinnan lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa. Tällä hetkellä toimin verkkoviestinnän lehtorina toista vuotta Omnian ammattiopistossa Espoossa.

Miten mediakasvatus ja sivuaineopintovalintasi näkyvät työssäsi:

Mediakasvatus kuuluu oppisisältöihimme yksittäisen kurssin muodossa. Tämän lisäksi mediakasvatukseen liittyvät aiheet ovat päivittäin käsittelyssä opiskelijoiden kanssa, aiheet tulevat esiin spontaanisti, koska oppisisällöt liittyvät varsinkin uuteen, digitaaliseen mediaan, hyvin vahvasti. Sivuaineopinnot ovat olleet avuksi, koska osa opettavista asioista on samoja kuin mitä sivuaineopinnoissa käsiteltiin.

Mitä mediakasvatus on sinun mielestäsi:

Mediakasvatus on hyvin perinteistä kasvatus- ja opetustyötä, ainoastaan uudessa ympäristössä ja uusin välinein. Mielestäni mediakasvatukselle on annettu aiheellisestikin niin paljon painoarvoa, koska sen integroiminen tavalliseen opetukseen saumattomasti sujuu kovin huonosti monelta opettajalta – usein nimenomaan opettajan puutteellisten taitojen vuoksi.

Tilannehan on huvittava, että opettajia koulutetaan antamaan lapsille ja nuorille opetusta medioista ja medioiden avulla, jotka opetettavat hallitsevat paremmin kuin opettajansa. Ei ihme, että aihe jakaa opettajakuntaa leireihin. Onneksi parhaimmat mediakasvatuksen metodit eivät painota teknistä osaamista ja pitävät niiltä osin riman matalalla.

Mediakasvatuksen_alumneja_Juska_Wendland.jpg