Koulutuskalenteri
 

”Hyvä fiilis” – toimivaa hyvinvointiopetusta ja ryhmätoimintaa (2 op)

30.9.2022 9:00–25.11.2022 15:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

“Hyvä fiilis”-ryhmätoiminta tukee hyvinvointiopetusta ja nuorten hyvinvointitaitoja. Koulutuksessa perehdytään positiivisen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen perustuvien harjoitusten avulla opiskeluviihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Sisältöinä ovat mm. ratkaisukeskeinen työote ryhmän ohjaamisessa, itsemyötätunto, resilienssi, toiminta haastavien tunteiden kohtaamisessa, rentoutuminen ja rauhoittuminen, stressin lieventäminen ja realististen tavoitteiden asettaminen. Osallistuja saa työkaluja, materiaaleja ja kokonaisen opetuspaketin tunneilla pidettävistä harjoituksista pienryhmissä. Myös osallistujan oma hyvinvointi ja työssä jaksaminen vahvistuvat. Koulutus sisältää 2 lähipäivää (12 h), toiminnallisia harjoituksia ja oppimistehtäviä. Osallistuja pilotoi lähipäivien välissä ryhmän ohjaamista omassa työssä ja reflektoi kouluttajille kokemuksiaan saaden täsmäohjausta kouluttajilta.

Koulutus sisältää kaksi lähikoulutuspäivää Rovaniemellä Lapin yliopistolla.

Kohderyhmä: Perusasteen ja toisen asteen opettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit ja koulunkäynninohjaajat

Aikataulu: 30.9.2022 ja 25.11.2022, Lapin yliopisto. Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Kouluttajat:
Laura Hoisko, KM, englanninopettaja, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja Sinikka Kuukasjärvi-Kanto, KM, ratkaisukeskeinen valmentaja, opinto-ohjaaja.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku:
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi