Koulutuskalenteri
 
Aikuispedagogiikka haltuun tuntiopettajille (1).png

Aikuispedagogiikka haltuun tuntiopettajille, 10 op (verkkototeutus)

16.1.2024 9:00–31.12.2024 16:00


Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta vapaalle sivistystyölle.

Aikuispedagogiikkaan painottuva koulutus vastaa vapaan sivistystyön kentällä nousseeseen tarpeeseen kehittää opettajien opetus- ja ohjausosaamista. Erityisesti haasteena nähdään erilaiset oppijat, heidän erityistarpeensa sekä digitaaliset taitonsa. Koulutus tarjoaa tukea ja opetusta aikuisoppijan opettamiseen, erilaisten oppijoiden kohtaamiseen sekä nykyaikaisen opetuksen digitalisuuteen liittyen.

Koulutuksen sisältö ja aikataulut:

Koulutus koostuu kahdesta toisiaan tukevasta koulutusosiosta, joissa yhdistyy teoriatieto ja toiminnallisten menetelmien haltuunotto. Koulutuskokonaisuudessa on yhteensä 9 opetuspäivää (sis. molemmat osiot), jotka sisältävät erilaisia aikuispedagogiikkaan ja digitalisaation liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä. Koulutuksen avulla opistopiirien opettajille tulee taidot kohdata erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa ajankohtaisen aikuispedagogiikan ja digitaalitaitojen kehittymisen kautta. Opettajat saavat tukea ja muodostavat koulutuksen aikana tukiverkoston alueillensa ja opistopiireihinsä. 

I osio: Aikuispedagogiikka, ohjausosaaminen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen | 5 op

Vapaan sivistystyön opiskelijaryhmät ovat yleensä hyvin heterogeenisiä ja opiskelijat monenlaisen taustakoulutuksen ja oppimishistorian omaavia, jolloin opettajan eteen tulee opetustyössä hyvin moninaisia oppimisen, elämänhallinnan, hahmottamisen, tarkkaavaisuuden tai opiskelun haasteita. Osio antaa aikuisia opettaville opettajille ja ohjaajille käytännön työvälineitä opiskelun yksilöllistämiseen, ohjaukseen, oppimisvaikeuksien tunnistamiseen sekä kokonaisvaltaisen elämänhallinnan ja työelämässä selviytymisen tukemiseen.

Sisältö ja aikataulu: Koulutuspäivät toteutetaan verkkowebinaareina etäyhteydellä videovälitteisesti siten, että saman teeman päiviä on samalla viikolla aamupäivällä ja iltapäivällä. Loput päivästä voidaan tehdä opisto/paikkakuntakohtaisia harjoituksia tai välitehtäviä. Näistä sovitaan aina opisto/paikkakuntakohtaisesti.

Päivä 1: Aikuisten oppimisympäristöjen erityispiirteet ja aikuiskoulutuksen pedagogiset lähtökohdat 

Ti 16.1 | klo 9–12
To 18.1 | klo 12–15
(sama sisältö kuin 16.1.) 

 • Oppimisympäristön käsite
 • Aikuiset oppijoina
 • Aikuisten opettaminen
 • Kehittämistehtävän alustus

Päivä 2: Aktivoivan ja linjakkaan opetuksen suunnittelu ja toteutus

Ti 20.2 | klo 9–12
Pe 23.2 | klo 12–15
(sama sisältö kuin 20.2.)  

 • Erilaiset aktivoivat työtavat ja niiden käyttö opetuksessa
 • Linjakkaan opetuksen periaatteet
 • Mielekkään oppimisen piirteet
Päivä 3: Aikuisopettaja ohjaajana, oppimisen tuki aikuiskoulutuksessa
 
Ti 19.3 | klo 9–12
Pe 22.3 | klo 12–15 (sama sisältö kuin 19.3.)

 • Ohjaus käsitteenä ja käytäntönä
 • Aikuisoppijan oppimiseen ja opiskeluun liittyvät haasteet
 • Aikuisen oppijan kohtaaminen käytännön opetustyössä

Päivä 4: Pedagoginen hyvinvointi, kehittämistehtävän välipalautteet

Ti 23.4 | klo 9–12
Pe 26.4 | klo 12–15
(sama sisältö kuin 23.4.)  

 • Hyvinvointi opetustyössä
 • Esitellään valitut, omaan opetukseen liittyvät kehittämistehtävät
 • Palaute ja täsmentäminen

Päivä 5Yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen

Ti 21.5 | klo 9–12
Pe 24.5 | klo 12–15
(sama sisältö kuin 21.5.)  

 • Käydään läpi toteutetut kehittämistehtävät
 • Yhteisöllinen palautteenanto ja jatkokehittämisen suuntaviivat 
Kouluttajana toimii Hanna Vuojärvi (KT, HTM) on mediakasvatuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja työskentelee aikuiskoulutuksen pedagogiikan yliopiston lehtorina Lapin yliopistossa. Vuojärvi on saanut Lapin ylioppilaskunnan myöntämän Vuoden opettaja-palkinnon vuonna 2020.

 

II osio: TVT-aikuispedagogiikka | 5 op

Toisessa osiossa pureudutaan tieto- ja viestintätekniikan hyötykäyttöön aikuispedagogiikassa ottaen huomioon erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa. Osiossa korostuu käytännön digitaitojen kehittäminen niin opetuksen suunnittelussa, suunnittelussa kuin arvioinnissa. Osiossa kehitetään osallistujien osaamista myös digitalisaation tasa-arvon lisäämisessä, erilaisten pedagogisten tvt-menetelmien aikuiskasvatuksessa hyödyntämisessä, digitaalisen arvioinnin kehittämisessä, tietoturvataitojen terävöittämisessä, etäopetuksen ja hybridiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, erilaisten työkalujen kulloiseenkin opetustilanteeseen sopivaksi löytämisessä, opetusvideoiden, lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden huomioimisessa sekä digitalisaation tasa-arvon toteutumisessa.

Aikataulu:

1.päivä :
Ti 08.10 | klo 1215 Pe 11.10 | klo 0912 ( sama sisältö kuin 08.10 )  

2.päivä :
Pe 01.11 | klo 1215
Ti 05.11 | klo 0912 
( sama sisältö kuin 01.11 )  

3.päivä :
Ti 19.11 | klo 1215
Pe 22.11 | klo 0912 
( sama sisältö kuin 19.11 )  

4.päivä :
Pe 13.12 | klo 1215
Ti 17.12 | klo 0912 
( sama sisältö kuin 13.12 )  

Koulutuspäivät toteutetaan verkkowebinaareina etäyhteydellä videovälitteisesti siten, että saman teeman päiviä on viikon sisällä aamupäivällä ja iltapäivällä. Loput päivästä voidaan tehdä opisto/paikkakuntakohtaisia harjoituksia tai välitehtäviä. Näistä sovitaan aina opisto/paikkakuntakohtaisesti.

Kouluttajina toimivat opetusteknologiajohtaja ja kouluttaja Teemu Moilanen sekä asiantuntija ja kouluttaja Maj-Britt Kentz IlonaIT:stä

Kohderyhmä:

Vapaan sivistystyön tuntiopettajat ja opetushenkilöstö

Kustannukset:

Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Peruutusehdot:

Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista perumisista tulee ilmoittaa sähköpostilla ( esa.posio@ulapland.fi ) koulutuksen koordinaattorille. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen henkilö.

Lisätiedot:

Kehittämisen asiantuntija Esa Posio | 040 4844 074 | esa.posio@ulapland.fi