AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkismuspäivät -logo

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.–10.11.2022 Rovaniemellä

9.11.2022 8:00–10.11.2022 17:00


Tutkimuspäivien teema on ”Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – yhdenvertaisuus digitalisaation ajassa”.

Työelämä muuttuu, tavat oppia ja tehdä työtä muuttuvat myös. Oppimisen ja työn aika- ja paikkasidonnaisuudet sekä henkilökohtaisten, kasvokkain kohtaamisten merkitykset muuttuvat. Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntamme tapaa toimia. Tutkimuspäivillä pohditaan, mitä nämä muutokset edellyttävät koulutukselta: Millaisia taitoja tarvitaan jatkuvassa oppimisessa? Millaista on hyvä oppiminen ja koulutus? Toteutuuko yhdenvertaisuus teknologiavälitteisessä etäopetuksessa, mitä mieltä asiasta ovat ammattiin opiskelevat nuoret?

Mitä kuuluu työuran loppuvaiheessa oleville ja niille, ketkä eivät enää ole työelämässä? Pitäisikö työuria jatkaa, mihin tahtiin väestö ikääntyy? Miten ihmiset ylläpitävät osaamistaan tai millaista on uuden oppiminen elämän mittaisten työurien aikana? Miten ammattikorkeakoulutus ja ammatillinen koulutus huomioivat tulevaisuuden osaamisvaateet ja yhdenvertaisuuden?

Näitä ja muita ajankohtaisia teemoja käsitellään Rovaniemen Tutkimuspäivillä kutsupuheenvuoroissa, rinnakkaissessioissa, pyöreän pöydän keskusteluissa ja paneelikeskusteluissa. Mukana tapahtumassa ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjät ja tutkijat sekä työelämän yhteistyökumppanit. Tule sieki!

Tutkimuspäivät ovat vuoden merkittävin ammatillista koulutusta ja sen tutkimusta esittelevä tapahtuma, jonka järjestämisestä vastaavat Rovaniemen alueen kolme suurinta koulutustoimijaa – Lapin yliopisto, Lapin AMK ja Lapin Koulutuskeskus REDU – yhteistyössä ja kumppanuudessa.

Tiesitkö, että Tutkimuspäiviä on järjestetty jo 1990-luvulta alkaen ammatillisen koulutuksen tutkimusseura Ottu ry:n aloitteesta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa? Vuonna 2022 Ottu ry:llä on 30-vuotisjuhlavuosi! Meillä järjestäjinä onkin ilo ilmoittaa, että Rovaniemen Tutkimuspäivien parhaista tieteellisistä artikkeleista kootaan vuonna 2023 julkaistava Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero (JUFO 1).

Lisätietoa: www.ulapland.fi/tutkimuspaivat2022